Nymburští demokraté

Jsme občané Nymburka, lidé různého věku, různých profesí a různých osobních aktivit, kterým záleží na podobě a fungování našeho města a kteří k tomu chtějí přispět svými schopnostmi a zkušenostmi. Proto spolupracujeme v rámci nezávislého volebního uskupení. Fungování takovýchto místních sdružení považujeme pro komunální politiku za velice potřebné, důležité a prospěšné. Obzvlášť pro města velikosti Nymburka. Zabýváme se tím, co spojuje nás, občany města, v jeho prospěch. Patnáctitisícové město není již tak omezováno výší rozpočtu jako malé obce, zároveň zde ale nevládne taková anonymita, jako ve větších městech. Každý člověk má možnost se zapojit, zveřejnit a prosadit svůj názor, záměr, a přispět tak viditelnou měrou do společného života. Jsme otevřené uskupení a rádi mezi sebou přivítáme lidi s podobnými názory a chutí něco změnit k lepšímu.

Vaše hlasy pro Nymburské demokraty ve volbách 2014 nás mile překvapily a velice děkujeme za podporu. Uděláme maximum pro to, abychom vás nezklamali a slibujeme, že budeme i nadále poctivě pracovat pro město a vás - jeho občany.

Jsme rádi, že využíváte možnosti nás oslovit s žádostí o radu, pomoc či konzultaci. Vážíme si vaší důvěry a budeme rádi, když v tom budete pokračovat i nadále.

Zároveň přikládám i svoju e-mailovou adresu janritter.jr@gmail.com, kterou najdete, společně s adresami většiny zastupitelů na webových stránkách města a na kterou mě můžete přímo oslovit.

Ing. arch. Jan Ritter ml.

 

Aktuality

31. 08. 2017
Údržba veřejné zeleně v Nymburce
Na základě řady diskuzí o sekání trávy na městských pozemcích si uveďme na pravou míru základní fakta.
03. 07. 2017
Oživení parku na Kostelním náměstí
V parku Na Hradišti u kostela sv. Jiljí vznikla zpevněná plocha vhodná mj. pro hraní pétanque.
30. 06. 2017
Martin Netolický – ředitel Technických služeb Nymburk
Krátký rozhovor na podnět diskuze zastupitelů 28. 6. 2017
24. 05. 2017
Koncepce dopravy na území města Nymburk
Diskuze ve čvrtek 22.6.2017 od 18 hodin.

Archiv aktualit