Kostelní náměstí v Nymburce právě dnes...

22. 07. 2021 07:57

Místo toho, aby bylo citlivě rekonstruováno, bude nyní, ještě ke svému havarijnímu stavu, zhyzděno naprosto nevhodným osazením sloupků.

Problémy s nelegálním parkováním se zde mají řešit v první řadě kvalitním dopravním značením a dohledem nad jeho dodržováním. Jakoby nestačilo, že je dopravou degradován charakter náměstí Přemyslovců.

Fotogalerie