Rozpracovaný návrh řešení Palackého třídy z roku 2018

21. 11. 2021 12:53

Téměř před čtyřmi lety byly zahájeny systematické práce na hledání řešení problémů Palackého třídy v úseku od Náměstí Přemyslovců ke křižovatce za restaurací U Gregorů.

Pro počáteční konzultaci problematiky Palackého třídy v Nymburce byl v lednu 2018 osloven Prof. Ing. Akad. arch. Jan Šépka. Ten doporučil skupinu architektů a architektek se specielním zaměřením na tvorbu městského veřejného prostoru, kteří mj. pracují pro Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha).

Začalo se přirozeně průzkumy a analýzami, na základě kterých byla zpracována možná koncepce rozvoje lokality ve variantách, tak aby mohlo následovat projednávání se všemi dotčenými správními orgány a hledáno všestranně přijatelné řešení.

 Pozn.: Pokud chci něco projednávat, musím k tomu mít srozumitelným způsobem zpracovány podklady. Není možné chtít vyjádření kohokoli pouze k tomu, že bych rád nějakou část města zvelebil, ale vlastně zatím vůbec nevím jakým způsobem. Tolik k možným názorům, že nejdříve měly být osloveny dotčené orgány.

Zakázku formálně zaštítila Ing. arch. Michaela Kloudová a v týmu s ní spolupracovali Ing. arch. Dominik Aleš, Ing. arch. Jitka Brablecová, Ing. arch. Monika Habrová a Ing. arch. Petra Hrubešová. Všichni strávili nemálo času přímo na Palackého třídě sledováním a průzkumy jejího fungování a mnoha rozhovory s přítomnými lidmi a majiteli obchodů.

Dále byl v souvislosti s hledáním řešení Palackého třídy proveden sociálně – antropologický výzkum, který realizovaly socioložky Mgr. et Mgr. Michaela Malá s Mgr. Tereza Hodúlovou. Dopravní řešení bylo průběžně konzultováno s dopravními inženýry Markem Mejzrem a Zbyňkem Speratem.

V průběhu dubna a května 2018 probíhal výše zmíněný antropo-sociologický průzkum a v červnu 2018 byla dopracována I. část – analýzy. Základním východiskem se nejevilo razantní omezení dopravní dostupnosti a parkování, ale pouze úprava a nalezení funkčního řešení, které by žádnému ze subjektů neuškodilo a aby uspokojilo potřeby podnikatele (zásobování) i zákazníka (možnost průjezdu a krátkého zastavení autem i na kole).

Při následném zpracování možných východisek bylo již nad konkrétními koncepty zahájeno jednání s dotčenými správními orgány:

6. 8. 2018 – jednání se zástupci správců sítí technické infrastruktury;

7. 8. 2018 a 20. 8. 2018 – jednání se zástupci Národního památkového ústavu v Praze a Odboru památkové péče v Nymburce (u jednání byl přítomen též poradce na městkou zeleň Ing. Jan Lukeš);

10. 9. 2018 – jednání se zástupcem Dopravního inspektorátu města Nymburk.

Návrhy byly následně představeny a diskutovány s veřejností na Sousedské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví 15. září 2018 přímo v prostoru ulice. Ze všech těchto jednání je obsáhlá dokumentace a zápisy.

Další práce na projektu byly paralyzovány po volbách v říjnu 2018, kdy nové vedení města nepokračovalo v nezbytné aktivní součinnosti a komunikaci s architekty.

 

Zpracovaná dokumentace:

Palackeho_2018_01-ANALYZY.pdf

Palackeho_2018_02-SOCIOLOGIE.pdf

Palackeho_2018_03-VYSTAVA.pdf

Palackeho_2018_04-NAVRH.pdf

Fotogalerie