Volební období 2010 - 2014

Zhodnocení naší činnosti

V uplynulých čtyřech letech naši zastupitelé a členové komisí a výborů aktivně pracovali na zlepšení podmínek ve městě. Ve spolupráci s ostatními členy sdružení podpořili a podíleli se na řadě úspěšných projektů a iniciovali mnoho prospěšných akcí. Nejen jako součást velké koalice, ale i jako samostatné sdružení, považujeme následující body za nejpřínosnější pro město s ohledem na občany, kteří v něm žijí.

 • Opravy mateřských škol Adélka, Čtyřlístek, Sluníčko a U pejska a kočičky a navýšení počtu míst
 • Zvýšení počtu dětských hřišť a jejich zkvalitnění
 • Pravidelné finanční příspěvky organizacím podporujícím rodinný život
 • Otevření volnočasového areálu Veslák
 • Oprava Kaple Sv.Jana Nepomuckého a zachování oltáře a dalšího mobiliáře
 • Dodatečné zpracování architektonické studie řešení prostranství Na Rejdišti, čímž došlo k přepracování původní projektové dokumentace jenž byla zpracována jako neinvenční technická adaptace stávajícího stavu
 • Infrastruktura - Letců R.A.F. - nový povrch, chodníky, zelěň, mobiliář a zvýšení počtu parkovacích míst
 • Infrastruktura - Komenského ulice - nový povrch a chodníky
 • Doplnění dopravního generelu Nymburka o odborné připomínky od nymburského občana a dopravního specialisty Ing. Marka Mejzra
 • Částečné omezení kamionové dopravy přes centrum města
 • Zefektivnění činnosti komisí a výborů a větší ohled ze strany zastupitelstva a vedení města na jejich návrhy a doporučení
 • Zveřejnění hlasování zastupitelů na webových stránkách města
 • Zvýšení množství zveřejňovaných informací o chodu a činnosti města na webu města
 • Vznik grantového systému na podporu kulturních akcí a sociálních služeb
 • Vznik nové sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Jankovicích
 • Oprava domu s pečovatelskou službou v Purkyňově ulici
 • Změna ve využívání DPS Panorama - po 20 letech se z něj stává skutečná DPS
 • Ponechání výlepu plakátovacích ploch, jako výrazného média města, v režii MěKS
 • Zmodernizování systému prodeje neupotřebitelného majetku města prostřednictvím internetových aukcí
 • Částečné omezení heren v centru města
 • Vznik komunitního plánu pro město
 • Zvýšení povědomí o sociálních službách ve městě - vznik katalogu sociálních služeb a tři ročníky prezentační akce poskytovatelů sociálních služeb
 • Iniciace vzniku krizového bytu
 • Zveřejňování informací o městských bytech k pronájmu v městském zpravodaji

Výsledky voleb 2010

Hlasy v procentech: 11,16

Absolutních hlasů: 10.749

Počet mandátů: 2

Zvolení zastupitelé

Mgr. Ivan Semecký - do října 2013

MUDr. Tomáš Omáčka

Ing. arch. Jan Ritter ml. - od října 2013

Zastoupení v komisích a výborech

MVDr. Lucie Zatloukalová – předsedkyně Bytové komise
Ing. arch. Jan Ritter, ml. – člen Komise rozvoje města
Bc. Eva Černá – členka Komise pro sport, kulturu a školství
Tomáš Bártl – člen Komise životního prostředí a správy města
Jiří Chrtek – člen Komise životního prostředí a správy města
Petr Hasan – člen Likvidační komise
Tomáš Plavec – člen Finančního výboru
Oldřich Štěpánek – člen Kontrolního výboru
MUDr. Tomáš Omáčka – člen Zdravotního výboru

Koaliční program

Programové prohlášení 2010-2014
Koaliční smlouva Nymburk 2010 - 2014

Volební program 2010

Moderní, efektivní a transparentní MěÚ – cesty k dialogu ve městě

Efektivní čerpání financí z fondů EU

Podpora školství a mateřských škol rodinného typu, alternativních škol (waldorfská pedagogika apod.)

Projekty pro volný čas - dětská hřiště, sportovní plácky, skate park

Zeleň města – koncepční práce, výsadba stromů v prázdných ulicích, stop průjezdu kamionů městem, zkvalitnění a dobudování cyklostezek

Objektivní posuzování žádosti a rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města na podporu občanských sdružení a dalších žadatelů

Sociální oblast – dokončení a efektivní naplňování komunitního plánu města (síť potřebných a kvalitních sociálních služeb)

Objasnit dění kolem nemocnice a poskytovat průběžně objektivní informace

Zlepšit nakládání s odpady – cílená a pravidelná propagace

Vstřícnost vůči podnikání – vytvořit program města na podporu podnikatelů

Regulace heren s výherními automaty

 

Kandidáti 2010

PořadíCelé jméno (s tituly)VěkPovoláníBydlištěČlenství v politických stranách
1. Mgr. Ivan Semecký 46 ředitel organizace Vyšší Hrádek p.s.s. Nymburk Bez politické příslušnosti
2. MUDr. Tomáš Omáčka 49 lékař Nymburk Bez politické příslušnosti
3. Tomáš Plavec 31 technik Nymburk Člen strany zelených
4. Richard Marvan 31 podnikatel Nymburk Bez politické příslušnosti
5. MVDr Lucie Zatloukalová 33 veterinární lékařka Nymburk Bez politické příslušnosti
6. Ing. Jiří Hubálek 46 ředitel SOŠ a SOU Nymburk Nymburk Bez politické příslušnosti
7. Eva Černá 46 ředitelka MŠ Nymburk Bez politické příslušnosti
8. Tomáš Bártl 38 živnostník - arborista Nymburk Bez politické příslušnosti
9. Jiří Chrtek 58 oční optik Nymburk Bez politické příslušnosti
10. Mgr. Zuzana Čepičková 32 učitelka, OSVČ Nymburk Bez politické příslušnosti
11. Ing. arch. Jan Ritter 33 architekt Nymburk Bez politické příslušnosti
12. Petr Hasan 42 bankovní úředník Nymburk Bez politické příslušnosti
13. Pavlína Černá 22 student Nymburk Bez politické příslušnosti
14. Ing. Libor Malý 42 redaktor Nymburk Bez politické příslušnosti
15. Oldřich Štěpánek 33 IT specialista – státní zaměstnanec Nymburk Bez politické příslušnosti
16. MUDr. Renáta Dudková 43 Lékařka Nymburk Bez politické příslušnosti
17. Tomáš Vrchota 41 opravář silničních vozidel Nymburk Bez politické příslušnosti
18. Lenka Jánská 42 zdravotní sestra Nymburk Bez politické příslušnosti
19. Tomáš Suchan 32 Úředník Nymburk Bez politické příslušnosti
20. Miroslava Semecká 42 zdravotní sestra Nymburk Bez politické příslušnosti
21. Ing. Lucie Urbanová 30 státní úředník Nymburk Bez politické příslušnosti

 

Fotogalerie 2010

Jak jsme si to tenkrát užili, se můžete podívat zde