Kandidáti 2014

Ing. arch. Jan Ritter ml.

37 let, architekt, nymburský rodák, absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v roce 2004, do roku 2010 členem atelieru INBLOK architekti v Praze, od roku 2010 samostatná architektonická a projekční činnost v Nymburce.

Nestraník, nikdy nebyl členem žádné politické strany. Člen Komise rozvoje města Nymburka od ledna 2011, od října 2013 člen zastupitelstva města Nymburk.

Ženatý, má dceru a syna. Zajímá se především o životní prostor člověka, z čehož přirozeně vyplývá záliba v cestování, cykloturistice, přírodě, architektuře, urbanismu a v posledních letech též aktivní činnost v oblasti mapování a průzkumu historické industriální architektury. Další oblastí zájmů je divadlo a hudba, aktivně hraje na violoncello a kytaru.

Motto: "I kdyby vedení města bylo samo o sobě sebeschopnější, skutečně kvalitní prostředí nevznikne bez informovaných, motivovaných a aktivních obyvatel."

Mgr. et. Mgr. Ivan Černovský

28 let, narozen ve Slaném, od dětství bydlí v Nymburce, absolvent FF UPa (2011) a FF UK (2012) ve studijních oborech resocializační pedagogika a pedagogika. V letech 2011-2013 pracoval jako koordinátor plánování sociálních služeb v Nymburce. Od roku 2013 pracuje jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Kolíně. Dále se zabývá prací v neziskovém sektoru a lektorskou činností.

Nestraník, nikdy nebyl členem žádné politické strany. V letech 2011-2013 předseda Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb, od roku 2013 její člen.

Svobodný, bezdětný. Svůj volný čas rád věnuje přátelům, sportům, literatuře a svému psovi.

Motto: „Využijme potenciál našeho města a jeho obyvatel."

Rozhovor s Ivanem Černovským

Mgr. Kateřina Vokálová

37 let, manažerka, nymburská rodačka, v roce 2000 absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor anglický jazyk a výtvarná výchova. Od roku 2005 zaměstnána na British Council v Praze na pozici Examinations Services Manager, v současné době na mateřské dovolené.

Nikdy nebyla členem žádné politické strany.

Svobodná, zadaná, momentálně nejvíce zaměstnaná rodinou a dvěma malými dětmi. Ráda cestuje, poznává nová místa, kultury a krásy přírody a seznamuje s nimi i své děti. Baví ji neustále si rozšiřovat obzory a dále se vzdělávat především v oblastech marketingu, web designu a zdravého životního stylu.

Motto: "Každý si může svobodně zvolit, zda bude nečinně přihlížet, anebo se pokusí změnit věci k lepšímu."

Rozhovor s Kateřinou Vokálovou

Oldřich Štěpánek

37 let, IT specialista, nymburský rodák, absolvent Gymnázia Nymburk, od roku 2000 zaměstnanec Ministerstva zemědělství ČR

Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Od roku 2010 člen Kontrolního výboru města Nymburka.

Ženatý, má tříletého syna a tříměsíční dceru. Tři roky vedl krajskou radu Junáka, nyní je jejím místopředsedou.

Motto: "Nemůžeme chtít mercedes za cenu trabanta a byli bychom hloupí, kdybychom to brali opačně"

Rozhovor s Oldřichem Štěpánkem

Tomáš Bártl

42 let, podnikatel, nymburský rodák, absolutorium v oboru marketing a management v roce 1995, po absolvování ročního studijního kurzu Komplexní péče o dřeviny v roce 2003 podniká v oboru arboristika, v roce 2014 začal provozovat kiosek se zdravějším občerstvením v Poděbradech.

Nestraník, nikdy nebyl členem politické strany. Od ledna 2011 člen Komise životního prostředí a správy majetku města Nymburka.

Ženatý, má tři syny ve věku 8, 4 a 1 rok. Zajímá se o životní prostředí a jeho působení na člověka. Má rád jakoukoli živou formu pohybu, chození, běhání, lezení, lyžování, „bicyklování“, plavání, „lodění“, „drakování“ (snowkiting), tančení, létaní. Baví ho tyto pohyby učit své děti. Věnuje se studiu kaučinku a psychosofie. Nebojí se astrologie, feng-šuj, permakulturního čí biodynamického zemědělství, přírodního stavitelství, … a také rád zdravě a chutně jí.

Motto: „ V prapočátku bylo slovo,…………Slov už máme spoustu! Teď můžeme další slova spolknout a dodělat již vyřčené. Svými činy tvořit společný svět, kde nám bude ještě líp. Začínáme každý na svém dvorku (v Nymburce)!“

Rozhovor s Tomášem Bártlem

MVDr. Lucie Zatloukalová

37 let, zvěrolékařka, nymburská rodačka, v roce 2002 absolvovala Fakultu všeobecného veterinárního lékařství FU v Brně. Od roku 2004 provozuje se svým manželem veterinární kliniku v Nymburce.

Nestraník. Je předsedkyní Bytové komise města Nymburka.

Vdaná, má dva syny. Zajímá se o přírodu, cestování, památky, divadlo a kulturu.

Ing. Libor Malý

46 let, redaktor-dramaturg, narodil se a žije v Nymburce, v roce 1992 absolvoval VŠST v Liberci, je redaktorem televizního zpravodajství.

Vždycky nestraník.

Ženatý, má dvě dcery. Zajímá se o přírodu, ekologii, turistiku a astronomii.

Motto: „Už bylo i hůř. Budeme se mít tak, jak si to uděláme.“

Ing. Petr Fuss

38 let, státní zaměstnanec, žije v Nymburce od roku 2004, v roce 1999 absolvoval Fakultu ekonomiky obrany státu VVŠ PV Vyškov na Moravě.

Nestraník, nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Ženatý, syn (9 let) a dvě dcery (6 a 3 roky). Mezi záliby patří příroda, zahrádkaření a turistika.

Motto: „Experentia mutua omnibus prodest“ tj. „Různé zkušenosti prospívají všem“.

Mgr. Ivana Trnečková

49 let, učitelka, v Nymburce žije od r.1999. Absolventka Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (1990) a PF UK v Praze (2009).

Nestraník.

Vdaná, 3 děti. Aktivně se zajímá o kulturní život Nymburska, jejím zájmem i povoláním je hudba a literatura. V současné době vyučuje v ZUŠ Nymburk, je sbormistryní Smíšeného pěveckého sboru sv. Cecílie v Poděbradech. V tomto roce oceněna Pamětním listem starosty za významný podíl na rozvoji kultury v Poděbradech a na reprezentaci města. Ráda cestuje, věnuje se studiu a výuce cizích jazyků.


"Chce-li mít člověk radost z výsledků své práce, musí ji dělat naplno."

Mgr. Iva Fábinová

36 let, vedoucí neziskové organizace, rodačka z Opavy, v Nymburce žije od roku 2004. Studovala na Fakultě tělesné kultury a sportu UP Palackého v Olomouci, obor rekreologie. Od roku 2006 se pohybuje v neziskovém sektoru.

Nestraník, nikdy nebyla členem žádné politické strany.

S manželem má tři syny. Raději než doma tráví svůj čas venku, na zahradě, v lese, na horách. Aktuálně naplno se svými dětmi.

Motto: „Nejsem rodačka, ale vyrůstají zde mé děti a člověk by měl mít rád místo, kde žije. Vědomě se o to snažím.“

RNDr. Jiří Kuhn

55 let, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, absolvent MFF UK Praha.

Nestraník, v předchozím volebním období kandidoval za Volbu pro Nymburk. Veřejně činný v komunální politice od roku 1998, člen Zastupitelstva a Rady města Nymburka.

Hlavní oblastí profesního zájmu je vzdělávání a školství, odborně působí třetí volební období jako Předseda Asociace ředitelů gymnázií ČR, v uplynulém období poradce ministra školství prof. Petra Fialy, člen Školské komise KDU ČSL. Podílí se na tvorbě strategických dokumentů rozvoje školské soustavy v ČR.

Je rozvedený, má dospělou dceru, která je lékařkou. Mezi zájmy patří volejbal a cestování. Je členem Rotary International.

Motto: "Někteří lidé vidí věci takové, jaké jsou, a ptají se Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly, a ptám se Proč ne?"

Radka Plačková, DiS.

37 let, v Nymburce se narodila, žije a pracuje, absolventka nymburské SZŠ (1995) a VOŠ sociálně právní v Praze, obor sociálně právní činnost (1998), pracuje v neziskové organizaci jako vedoucí sociální služby a koordinátor projektů.

Nestraník, nikdy nebyla členkou žádné politické strany. V letech 2002 - 2006 členka Zastupitelstva města Nymburka a Sociální komise města Nymburka.

Svobodná, zadaná, syn a dcera (14 a 10 let). Aktivně se zajímá o dění ve svém okolí a v komunitě. Volný čas věnuje především rodině a svému osobnímu profesnímu růstu (vzdělávání, oborové konference a semináře).

Mezi zájmy a záliby patří turistika, cykloturistika, historie, literatura, kultura - divadlo, hudba, film a sezónně i dračí lodě.

Motto: "Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody... Baví mě hledat způsoby a věřím, že pokud je známý cíl, nějaká cesta mě k němu vždy dovede."

Jiří Chrtek

62 let, oční optik, narozen Nymburce, kde s malými přestávkami žije dodnes, majitel a jednatel CHRTEK OPTIK s.r.o.

Nestraník.

Rozvedený, nymburský patriot.

Mgr. Eva Černá

50 let, speciální pedagog, manažer, v Nymburce žije třicet let.

Nestraník. Členka školské, kulturní a sportovní komise.

Vdaná, dvě dospělé dcery.

Souhlasím s Robertem Fulghumem: „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučila v mateřské školce“.

Richard Marvan

35 let, podnikatel

Nestraník.

Široký záběr činností v podnikání, praktické zkušenosti s řadou technologií a návštěvy partnerů v cizích zemích mě přesvědčily, že kde se při práci nezavírají oči, přemýšlí se a koná, tam se sklízí. Tímto se snažím řídit a myslím si, že pokud podobné myšlenky proniknou i do vedení města, budeme mít možnost vidět v našem městě nějaké změny.

Mým koníčkem je práce, kolo, výlety do přírody. Zajímá mě prostředí, které mě obklopuje a ovlivňuje nás. Není mi lhostejný šlendrián a nekoncepční řešení čehokoli.

Motto: "Nymburk je městečko kde se (bohužel) zastavil čas. Inspirace kolem je spoustu. Pokud chceme žít v lepším prostředí, je potřeba se podílet na změně."

Mgr. Zuzana Čepičková

36 let, narozená v Nymburce, v roce 2006 ukončené studium na Pedagogické fakultě v Liberci. Od roku 2000 provozuje rodinný penzion U Starého Labe na Zálabí, od roku 2009 učí na nymburském gymnáziu.

Nestraník, člen občanského hnutí Permanent.

Momentálně na mateřské dovolené s tříletým synem a sedmiměsíční dcerou. Letitý člen skautského střediska Krahujec Nymburk, do roku 2007 aktivně působící.

Petr Hasan

46 let, bankovní úředník, nymburský rodák, absolvoval Střední průmyslovou školu v Kutné hoře, do roku 1997 pracoval jako programátor, poté nastoupil do ČSOB.

Nestraník, nikdy nebyl členem žádné politické strany. Do roku 2010 člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nymburka, nyní předseda Likvidační komise Rady města.

Svobodný, bezdětný. K jeho hlavním zájmům patří příroda a výchova mládeže, proto se již od mládí angažuje v dětských organizacích a následně skautingu, volný čas věnuje také turistice.

Mezi další záliby lze zařadit fotografování, natáčení a literaturu.

Motto: "Pokud si my občané přejeme v našem městě něco změnit, je třeba abychom se aktivně účastnili veřejných zasedání a akcí orgánů města."

Mirka Semecká

47 let, zdravotní sestra, cvičitelka jógy

Máma tří dětí a milovnice zahrádky, řadu let vedoucí skautského oddílu a koordinátorka komunitního, volnočasového a vzdělávacího centra. Ráda pořádá různé přednášky, kulturní akce a setkání se zajímavými lidmi. Zajímá se o mezilidské vztahy, spolupráci, zdravý životní styl – návrat k přírodě, přirozené porody……

Tomáš Suchan

36 let, státní zaměstnanec, nymburský rodák

Nestraník

Má pětiletou dceru, mezi jeho zájmy patří výchova, vzdělávání a příroda

Ing. Alena Válková

41 let, účetní, nymburská rodačka.

Absolvovala fakultu podnikové ekonomiky a managementu na VŠE v Praze v roce 1997.

Samostatná účetní, ekonomická a poradenská činnost zejména v oblasti nestátních neziskových organizací.

Ing. Marek Mejzr

38 let, dopravní technolog, nymburský rodák, v roce 1997 absolvoval Strojní fakultu Technické univerzity v Liberci (bakalářské studium) a v roce 2004 Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice, pracuje v soukromé autobusové dopravní společnosti.

Nestraník, spolupracoval na přípravě dotazníkového šetření pro generel dopravy a následně k tomuto dokumentu zpracoval připomínky s návrhy alternativních řešení dopravních problémů ve městě.

Ženatý, dvouletá dcera, druhé dítě v očekávání.