Stručná historie

Veřejně se angažujeme již řadu let. Pod názvem Nymburští demokraté se sdružujeme a fungujeme od jara 2006, v obou volebních obdobích jsme získali 2 - 3 mandáty v zastupitelstvu, námi jmenované osoby jsou aktivními členy i v dalších poradních a jiných orgánech, jako jsou odborné komise a výbory. Pravidelně každý měsíc se uskutečňuje pracovní schůzka Nymburských demokratů, kde je diskutováno aktuální dění ve městě a kde jsou společně hledány možnosti řešení dalších pro Nymburk důležitých témat.

ÚSPĚCHY
Mezi úspěšné výsledky intervencí do veřejného života, na kterých jsme se podíleli, lze zmínit např.:
- formu zasedání zastupitelstva, kdy již řadoví zastupitelé nesedí jako diváci v kině, zády k veřejnosti a „proti“ sedmičlenné radě za stolem na podiu. Zastupitelstvo včetně starosty, místostarostů a radních sedí u jednoho stolu ve tvaru U, „otevřeně“ směrem příchozí veřejnosti;
- aktivní zapojení všech komisí a výborů do fungování města a zvýšený důraz na odbornost jejich členů;
- prosazení používání praktických principů komunitního plánování;
- grantový systém podpory;
- změnu jednacího řádu zastupitelstva např. v oblasti zapojení občanů do jednání;
- zvýšení informovanosti občanů.