Autobusy budou jezdit na Zálabí a zpět do centra zdarma

03. 01. 2018 15:47

Z důvodu uzavření lávky pro pěší, bude autobusová doprava přes silniční most zdarma.

Nulový tarif bude zaveden na všech linkách v úseku mezi Náměstím Přemyslovců a Zálabím (PVT) od 15. ledna.

Uzavření nymburské lávky pro pěší způsobilo a bezpochyby bude působit i nadále komplikace na cestě do zaměstnání, dětem do školy i za nákupy. Vedení města se neustále snaží usnadnit obyvatelům Zálabí tuto situaci.

Občané mohou využít autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Od 15. ledna 2018 bude zavedena doprava zdarma mezi těmito zastávkami. Jen ze Zálabí jede v průběhu dne od březnové integrace 45 spojů. Opačným směrem se jedná o stejně vysoký počet linek. Některé spoje zajištovány i nízkopodlažními autobusy, které jsou v jízdním řádu označeny ikonou invalidního vozíčku. Kompletní jízdní řády všech linek jsou dostupné na webu města, na Facebooku města i v lednovém Nymburském zpravodaji.

Případné podněty na doplnění spojů můžete zaslat na e-mail: tiskovy.nbk@gmail.com, ty budou následně projednány s dopravcem.

Město Nymburk bude rovněž z důvodu uzavření lávky od ledna 2018 proplácet žákovské i studentské jízdné. Nárok na proplacení jízdného budou mít žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí. Proplacení bude probíhat na základě předložení žádosti a v případě studentů také potvrzení o navštěvování střední školy v Nymburce. Ekonomický odbor bude vyplácet finanční prostředky bezhotovostně na základě předložení kuponu o žákovském (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 350 Kč) nebo studentském (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč) jízdném.

Pěší nyní mají možnost překonání řeky lávkou přes zdymadlo, případně přes cyklopěší koridor na železničním mostě.

(viz Tisková zpráva)

Fotogalerie