"AZOS" byl vyzván k bezodkladnému ukončení provozu!

22. 03. 2018 19:17

Výzvu vydal Stavební úřad v Mladé Boleslavi 19. března 2018.

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení staveního úřadu vyzývá vlastníka stavby části bývalého areálu ZOM, Colegium Reality s.r.o. a zároveň provozovatele zařízení Automotive Painting Partners s.r.o. (tedy bývalý Azos), aby zjednal nápravu a bezodkladně ukončil nepovolený způsob užívání stavby a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy. Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek!

Je to skvělá zpráva pro všechny obyvatele Nymburka, ale i pro všechny občany republiky, že se přeci lze spravedlivého práva nakonec domoci. Obrovský dík patří Pernamentu a všem co na tom nechali doslova kus svého života. A v neposladní řadě čest Stavebnímu úřadu v Mladé Boleslavi.

Fotogalerie