Bazén v Nymburce

04. 06. 2018 07:03

Pozor, jsou šířeny zkreslené i zcela nepravdivé informace o přípravě projektu krytého plaveckého bazénu!

V dubnu 2018 dodal zpracovatel projektové dokumentace krytého plaveckého bazénu první verzi položkového rozpočtu všech částí projektu včetně stavebních úprav nárožního objektu starých lázní.

Na 9. května byla svolána pracovní porada zastupitelů, kde byl přítomen i projektant, aby všichni zastupitelé mohli být s aktuálním stavem přípravy projektu seznámeni a na cokoli se projektanta dotázat. Zároveň byli všichni přítomní informováni, že koncept prováděcího projektu s rozpočtem bude třeba podrobit revizi, zejména hledat možnosti úspor. Nejednalo se o prezentaci konečného projektu, který by byl městu odevzdán, akceptován a převzat. Přesto začala být tato dílčí fakta některými zastupiteli zveřejňována a dezinterpretována.

Zásadním nepravdivým tvrzením je, že došlo k jakýmsi rozsáhlým změnám původního projektu. Vyprojektovaná podoba stavby svým rozsahem naprosto odpovídá variantě odhlasované zastupitelstvem 13. dubna 2016: „Umístění šatnového zázemí do jednoho podlaží (1.NP), rozšíření stávajícího půdorysu jižním směrem na úkor dnešního parkoviště, občerstvení, vstupní hala ve stávajícím půdorysu; umístění nové velké haly bazénových atrakcí v návaznosti na jižní stěnu haly plaveckého bazénu v 2.NP; prostor dnešních šaten v 2.NP zrekonstruován na wellness.“

Výběr varianty v dubnu 2016 proběhl na základě ideových skic, nejednalo se zdaleka ani o dotaženou architektonickou studii, natož o skutečný projekt, jak bylo v oněch zprávách klamně informováno. Součástí podkladů při výběru variant nebyl ani podložený předběžný propočet investičních nákladů.

Následně proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Smlouva s ním byla podepsána v srpnu 2016. V zadání ani ve smlouvě nebyla konkrétní výše investice nijak specifikována, ani nebylo popsáno, jak má řešení stavby vypadat. Odsouhlasenou variantní skicu dostal projektant pouze k dispozici jako jakýsi podklad, zároveň měl ovšem za úkol navrhnout stavbu nějak po svém.

Zatím lze z odborných názorů vyvozovat, že investiční náklady dle schválené varianty z dubna 2016 (ovšem bez rohového objektu starých lázní) by dnes nebylo možné dostat níže, než na cca 190 mil. Kč a v případě upuštění od přístavby s relaxačními bazény a atrakcemi na cca 140 mil. Kč bez DPH. Případně by přicházel v úvahu nějaký redukovaný kompromis oné přístavby a byla ponechána alespoň vířivka a základní vyžití pro děti. Na věci se podepisuje především vývoj cen dodávek staveb za poslední dva roky. Konečná cena může být ale i tak známa až po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Už po prvních konzultacích nyní víme, že by neměl být problém z projektové dokumentace vypustit např. některé součásti bazénové technologie za miliony korun. Mj. třeba velice nákladnou detekci utonutí. Nebo projektantem navrhované zvukové a akustické efekty v tobogánu, výběr levnějšího typu dráhy tobogánu či upuštění od jeho realizace, protože tobogán bude zároveň finančně náročný na provoz. I v samotné stavební části by mělo být možno hledat úsporu stanovením rozumné míry standardu v závislosti na ceně.

Pokud vás téma zajímá, buďte velmi obezřetní, kterým zprávám věříte, každopádně bude projednání projektu plaveckého bazénu na programu schůze zastupitelstva ve čtvrtek 21. června 2018 od 16:00.

Fotogalerie