Budoucnost hlavního nádraží v Nymburce a jeho okolí přešlapuje stále na jednom místě

27. 11. 2020 07:18

O tom, co s historickou budovou hlavního nádraží v Nymburce, se diskutuje už léta letoucí. Když se na začátku roku 2019 opět začal zveřejňovat záměr její demolice, vznikla petice za její záchranu, kterou během 3 dnů podepsalo 400 lidí.

Nyní, po roce a půl, Město vypisuje anketu zda bourat či nebourat na základě dvou variant nových architektonických studií, které prý ověřily, že obě varianty jsou možné. Přitom o tom nikdy nebyly žádné pochyby a obě varianty ve studiích již byly zpracovávány před lety. V podobě, v jaké jsou tyto dvě možnosti prezentovány nyní, jsou ovšem naprostou utopií. Stavba nádražní budovy takového obrovského měřítka v Nymburce nikdy nebude. Seriózní debata by se měla vést nad realistickými materiály. Navíc je z uváděného srovnávání obou variant cítit tendence klást důraz na argumenty pro bourání:

- Návaznost na parkoviště P+R je stejná, přesto to je zmíněno jen u varinty "bourat",
- parkoviště B+R lze realizovat u obou vaiant, tvrzení u varianty "nebourat" není pravdivé,
- čekací plochy u varianty "nebourat" nemusí být v patře (záleží na uspořádání interiéru a umístění komerčních prostor),
- není zmíněna hluková zátěž, čím více otevřený prostor tím větší šíření hluku z kolejové dopravy (brždění, průjezd nákladních vlaků nádražím plnou traťovou rychlostí).

Každopádně, pokud mají o osudu historické budovy nádraží v Nymburce skutečně rozhodnout obyvatelé města, mělo by být zorganizováno oficiální referendum. Nedávno byly volby do krajských zastupitelstev, takže k tomu byla příležitost. V některých městech toho využili, např. Lysá nad Labem hlasovala o prodeji městských bytů v Milovicích. Nebo máme brát vážně, že někdo bude takto závažná rozhodnutí činit na základě pochybné a neprůkazné SMS ankety?

Fotogalerie