Chodníky na silničním mostě v Nymburce

15. 12. 2017 07:09

Možnost jednosměrného provozu pěších na silničním mostě byla v rámci rozhodnutí o uzavření lávky ihned projednána s Policií, zatím ji ale nepřipouští.

Mezi obruníky na mostě je 5,50 m.

Mezi zábradlími 8,00 m, takže chodník 1,25m, ale je tam ještě 15 cm ten mezi stupeň u té vyvýšené části, takže vlastně 1,05 m

a ty pilíře to lokálně zužují o 30 cm, takže tam je chodník jen 0,75 m široký (mezi pilíři je 7,40 m).

Výška zábradlí u té zvýšené části je 95 cm. Výška zábradlí nad pochůzným povrchem je dle TP min. 1,1 m. To by technicky šlo vymyslet nějakou provizorní nástavbou.

Větší problém je lokální zúžení chodníku u pilířů (sloupů). Dle ČSN v případě jednopruhového pásu pro chodce musí být chodník 1,25 m (0,75 m + 0,25 m bezpečnostní odstup od zábradlí + 0,25 m BO od vozovky při snížení rychlosti na 30 km/h). Pokud by se použil ten mezistupeň jako součást BO, tak mimo pilíře to vychází.

Problém je u těch pilířů jelikož dle vyhlášky 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb může být lokální zúžení na 0,9 m, ale zde by to bylo 0,8 m.

Nyní zjišťujeme, zda by bylo možno uplatnit nějaký institut výjimky, protože takovýto přechod mostu stejně není možno považovat za bezbariérový.