Další krok na cestě ke transparentnosti radnice se podařil

16. 04. 2015 10:11

Materiály zastupitelstva budou k dispozici komukoli

Včerejší zastupitelstvo trvalo více než 6 hodin a mimo toho, že byla celá řada důležitých témat veřejně prodiskutována, podařilo se i úspěšně prosadit klíčovou věc. Materiály, na základě kterých se zastupitelé rozhodují, budou předem k dispozici též veřejnosti prostřednictvím internetových stránek města. Dle zákona na nich nebudou čitelné případné osobní a citlivé údaje. Do teď  totiž veřejnost neměla možnost se v jednání zastupitelstva naprosto orientovat. Tuto skutečnou změnu považujeme za výrazný krok k otevřenosti vůči občanům města.

Za další úspěch lze považovat přijaté usnesení, které doporučeje radě města, aby si změnila jednací řád, který upraví jmenovité hlasování radních. Do současné chvíle totiž byly v zápise uvedeny pouze počty PRO, PROTI, ZDRŽEL SE, což lze chápat pouze jako skrývání odpovědnosti osobní za odpovědnost kolektivní. Věříme, že dle doporučení nejvyššího kolektivního orgánu města, tedy zastupitelstva, si rada města tuto změnu odsouhlasí.

Bohužel při včerejším jednání zastupitelstva nezbyl čas na další velice důležitá a ve městě vědomě zanedbávané témata, jako je např. odpadové hospodářství, nebo problematika kapacity mateřských školek. Budeme se snažit k tomu dostat příště, další zasedání zastupitelstva města se koná za 2 měsíce, 10. června 2015 od 16:00 v Obecním domě.