Diagnostický průzkum lávky pro pěší

13. 06. 2018 17:43

Město včera (12.6.) obdrželo oficiální expertní zprávu z Kloknerova ústavu, jehož odborníci prováděli v květnu diagnostiku zavřené nymburské lávky.

viz www.meu-nbk.cz

Dokument obsahuje i závěrečné stanovisko: Na základě uvedených závěrů je možno konstatovat, že aktuální korozní stav předpínacích lan je prakticky nepredikovatelný a konstrukce se může nacházet ve fázi vysokého rizika náhlého kolapsu – zřícení.

Expertní zpráva k nahlédnutí - zde