Dopravní řešení města

21. 09. 2018 06:46

ke kapitole ve volebním programu rozpracované do větší podrobnosti.

Současný vstupní prostor do města tvořený vlakovým a autobusovým nádražím je ostudou města. Naším cílem je do zdárného konce dotáhnout úpravu přednádražního prostoru, vznik nové výpravní haly, autobusového terminálu a parkoviště P+R.

Město Nymburk je město cyklistů, přičemž jejich pohyb po městě bývá pro ně samé velice nebezpečný. Máme konkrétní plán, jak tuto situaci zlepšit a te zejména prostřednictvím vhodné organizace dopravy, jako jsou např. cyklopruhy, piktogramové koridory a optimalizace podoby křižovatek.

 

Vzhledem k závažnost této problematiky jí máme rozpracovánu i do větší podrobnosti:

Parkování v centru

 • nutno dořešit nedodělky - odstraněna pouze část, provádět průběžné vyhodnocování
 • aktivnější práce MP - porušování předpisů bývá v Nymburce příliš běžné

Dopravní značení

 • dořešit cykloobousměrky v lokalitě Komenského
 • opatření pro cyklisty
 • řešení nedostatků v DZ - chybějící značky, nadbytečné značky, logické i faktické chyby v DZ, kompletní revize po ucelených logických oblastech
 • cyklotrasy - byl předložen návrh pro značen nádraží - Labe, vhodné je postupné zobousměrňování jednosměrek pro cyklisty
 • směrové tabule

Lipová

 • úprava projektu v křižovatce s Okružní
 • úprava DZ v návaznosti na okolní ulice
 • v návaznosti upravit DZ v okolních ulicích

Jankovice

 • revitalizace 
 • Jankova ul. - řešení rizikových situací kdy vozidla vyjíždějící z obytné zóny nedávají přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici
 • železniční zastávka Jankovice - nyní ze strany SŽDC na mrtvém bodě

Drahelice

 • křižovatka Drahelická x Krajní - zadání projektu chodník + zastávka - chodník naprojektovat a doplnit podél zástavby RD v ulici Drahelická (směr z města)
 • výjezd z ulice obchodní do Drahelické - chybějící přechod v ul. Obchodní
 • chodníky v ul. Drahelická - zadání projektu rekonstrukce přidruženého dopravního prostoru (tj. zelený pás + chodník, který je v žalostném stavu) Jelikž kraj nedávno dělal silnici, tak bohužel asi není reálné provést komplexní rekonstrukci celého uličního profilu

Přednádražní prostor a P+R

 • studie OK
 • nutno dořešit změnu ZÚR SK a ÚP města - přetrasování přeložky silnice II/331 a uvolnění prostoru pro realizaci

Dopravní obslužnost

 • zefektivnění autobusové dopravy (odstranění souběhů apod.)
 • umístění zastávek - koncepčně dojednat aby to fungovalo jako podklad pro projektanty 
 • příkazní smlouva - pro příští rok prověřit jiné možnosti zajištění tzv. ostatní dopravní obslužnosti. Městec pouze sparvuje peníze, ale fakticky dopravní obslužnost neřeší.

Ostatní

 • Chodníky Tyršova
 • Malá Vala - dokončit průzkum intenzity dopravy pomocí technických prostředků odboru SMM a následně řešena nározová vyší intenzita dopravy
 • Poděbradská × Palackého - dokončit průzkum intenzity dopravy pomocí technických prostředků odboru SMM pro potvrzení zbytnosti odbočovacího pruhu
 • Brigádnická - dokončit průzkum intenzity dopravy pomocí technických prostředků odboru SMM a následně navrženo opatření pro tuto ulici
 • zrušený "přejezd" k zahrádkám V Lodici - SŽDC při rekonstrukci zlikvidovalo a dnes neexistuje legální přístup k zahrádkám
 • výstavba nového mostu dle ÚP města - v návaznosti na dopis z KÚ hlídat proces změn ZÚR SK, tak aby město včas uplatnilo podnět a most byl do ZÚR SK zanesen
 • přeložka II/331 (odklon od hlavního nádraží) - nutno pohlídat aby byla změna do ZÚR SK zanesena