Dotační program v městské památkové zóně

21. 09. 2017 09:27

Rada města 20. září 2017 schválila poskytnutí těchto dotací.

Občané měli možnost podávat své žádosti do konce srpna 2017 (podáno celkem 11 žádostí, z toho 1 nesplnila podmínky). Hodnotící komise posoudila všech 10 zbývajících žádostí a každé z nich přidělila finanční částku, ve většině případů mírně redukovanou. Při schvalování komise přihlížela k respektování požadavku památkové péče a účelu použití. Nejčastěji se jednalo o výměnu oken, dveří, střešní krytiny a novou fasádu domu.