Dotační program v městské památkové zóně

22. 02. 2017 11:17

Dotační program na podporu oprav a údržby vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně byl sice 15. února 2017 stažen z jednání rady města, dále je ale pokračováno v jeho přípravě.

Po projednání se členové rady města shodli, že bude prospěšné pokusit se ještě o jednu závěrečnou revizi dotačních podmínek ve smyslu zvýšení jejich srozumitelnosti pro žadatele a na minimalizaci dalších administrativních úkonů spojených s podáním a hodnocením žádostí. Myšlenka a smysl programu má nejen mezi radními všeobecnou podporu a nic by tedy nemělo zabránit jeho zavedení do praxe v první polovině letošního roku. Občané budou včas o schválení dotačního programu  prostřednictvím internetových stránek města informováni.

V rámci přípravy se stal východiskem princip podávání žádostí po realizaci. Tedy v okamžiku, kdy jsou stavební práce hotovy, bude podána žádost, která pak bude při jednom vyhodnocena i vyúčtována. Přesné podmínky možného využití dotace budou stanoveny pravidly dotačního programu. Dotace by se měla poskytovat v maximální částce 200 tisíc Kč a do výše 50% započitatelných nákladů celé akce. Majitelé objektů budou moci žádat především na úpravu plášťů budov, které jsou viditelné z veřejných prostranství, tedy na střešní krytiny a fasády včetně oken a dveří.