Hasičárna – skatepark, hřiště, cyklostezka

16. 07. 2018 17:14

Město plánuje na hasičárně nový skatepark a víceúčelové hřiště. Dále je navrženo kultivované vedení cyklostezky.

Prostor, kterému říkáme „Na Hasičárně“, je rozsáhlým komplexem sportovišť. Areál je z části ohraničen cyklostezkou, která ji odděluje od toku Labe a ústím vodních valů.

Celé toto území od valů až k trati u železničního mostu bylo v roce 2003 předmětem architektonické soutěže v souvislosti s návrhem dostavby Základní školy Tyršova. Od té doby se ale na celkovém stavu nic nezměnilo krom toho, že o dalších 15 let zestárl. Základní škola tedy následně dostavěna byla, ovšem překvapivě nikoli dle vítězného návrhu tehdejší architektonické soutěže.

Na podzim 2016 jsme se tedy začali zabývat východní částí „Hasičárny“, kde jsou stará asfaltová hřiště, improvizovaný skatepark a kopec z navážky s pumptrackovou dráhou na úpatí. Zejména skatepark je již pár let v dezolátním stavu a je nezbytné s tímto faktem nějak naložit.

Cílem tedy bylo zejména:

1. zkultivovat nevyhovující vedení cyklostezky úzkým koridorem mezi pletivovým plotem a valy,

2. vybudovat nový skatepark v soudobém moderním a trvanlivém provedení,

3. vytvořit nové multifunkční hřiště a v souvislosti s tím také vybudovat nová hřiště na dvoře Základní školy Tyršova pro hodiny tělocviku i volný čas.

Celkově se jedná o rehabilitaci využití potenciálu místa jako takového, místa v blízkosti centra města i řeky.

V první polovině roku 2017 bylo na koncepci řešení celého tohoto prostoru spolupracováno s architektkou Janou Kopeckou. Výsledkem byla studie celkového řešení. Návrh počítá se zlepšením průjezdnosti území a lepší napojení na most, dochází k přetrasování cyklostezky a utvoření tzv. klidového koutu v místě vlévání valů do řeky Labe. Dále je koncepčně zcela nově navržen skatepark, který má být tvořen ne jako sestava jednotlivých nezávislých konstrukcí, ale jako jedna fungující dynamická hmota. Navíc dochází k lepšímu využití prostoru mezi novým skateparkem a plotem pro umístění víceúčelového hřiště. Typologie hřiště o rozměrech 36 × 18 m vyhovuje sportům jako je volejbal, basketbal, tenis o zmenšených outech, futsal a badminton. Veškeré atrakce i zbytek areálu lze sledovat ze stávajícího tréninkového kopce. Klidová zóna předpokládá umístění dětského hřiště či lanové věže. Také je navržen přístup k vodě s posezením a výhledem na druhý břeh oba mosty.

Po dokončení celkového návrhu byla samostatně zadána kompletní projektová dokumentace moderního skateparku řešeného jako železobetonový monolit. Zároveň byl hledán dopravní inženýr na projekt úpravy cyklostezky a další projektant na návrh víceúčelového hřiště, který zároveň zpracuje projektovou dokumentaci pro nová hřiště na dvoře základní školy ZŠ Tyršova.

„Součástí navrhovaného skateparku je veliký bazén a ve streetové části bude možno podle finální koncepce jezdit „cik-cak“ bez nutnosti odrážení. Bude zde celá řada překážek od railu, bedýnek po skočky pro náročnější triky. Skatepark bude vhodný jak pro začátečníky, tak pokročilé jezdce,“ říká Vojtěch Zikmunda z Nymburka, který byl jedním z konzultantů při komponování návrhu s projektantem ze společnosti Mystic Constructions.

Nyní je příprava projektových dokumentací ve stádiu dokončování, aby byly akce připraveny k realizaci.

Fotogalerie