Jak je to s parkováním na Kostelním náměstí?

29. 05. 2018 06:01

V poslední době se objevily kritické ohlasy ve vztahu k parkování na Kostelním náměstí.

Je proto na místě uvést na pravou míru jak to vlastně s parkováním v této lokalitě bylo v minulosti a jak je tomu dnes.

Před změnou parkovacího systému byl vjezd na náměstí povolen pouze pro dopravní obsluhu. Parkování bylo možné po obvodu Kostelního náměstí vyjma západní strany naproti vchodu do kostela. Navíc bylo pro rezidenty povoleno parkování přímo u kostela na severní straně. Parkování bylo dopravním značením navíc nedořešeno. Na severní straně bylo povoleno parkování jen na parkovací karty. Na jižní straně však parkovací karta nebyla potřeba, jelikož zde již několik let chybělo původní dopravní značení „zákaz zastavení“, které zde kdysi existovalo.

Po změně parkovacího systému se sice umožnil vjezd na náměstí všem účastníkům provozu (tento fakt byl koncepčně schválen radou města za starosty Ing. Macha), nicméně parkovacích míst ve své podstatě ubylo. Zrušila se parkovací stání přímo u kostela na severní straně.

Problém náměstí je v neukázněnosti řidičů, kteří jak v minulosti (před změnou parkovacího systému), tak v současnosti parkovali a parkují v rozporu se zákonem v úrovni sochy sv. Jana Nepomuckého. Tento prostor totiž nikdy nebyl a není označen jako parkoviště. Řidiči, kteří zde pakují, se dopouštějí přestupku jak vzhledem k obecné úpravě provozu, tak vzhledem k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích.

Marek Mejzr