Jak to bylo s První česko – čínskou průmyslovou zónou

07. 01. 2016 22:55

Schválení záměru zřízení "První česko - čínské průmyslové zóny v Nymburce" provázela absence jakéhokoli podloženého argumentu.

Problematika průmyslové zóny sever je velice komplexní a do vysoké míry složitá. Bylo by možné začít i u samotného územního plánu. Již zde lze diskutovat o tom, zda je skutečně moudré obětovat stovky hektarů zemědělské půdy pro utilitární výrobní zástavbu. Či možná jen z velké části skladovou. A pokud někdo stávající polnosti nazývá nevyužitou průmyslovou zónou, má patrně silnou poruchu vnímání a uvažování. Územní plán přeci pouze definuje přípustnou změnu využití území, ale nijak tím nemění dosavadní skutečnost.

Donedávna bylo překotné bujení zástavby do volné krajiby přirozeně regulováno výší poplatku za vynětí ze zěmědělského půdního fondu. Motivoval totiž k pečlivé rozvaze nad investicemi do nových záborů a mohl vést spíše k upřednostnění využití stávajících opuštěných průmyslových areálů. Tento poplatek byl ale současným vedením státu snížen na pouhý zlomek původního, čímž dal obecně spornému stavebnímu boomu zelenou.
V Nymburce tato situace oživila zájem investorů z Čínské lidové republiky. Ovšem místo abychom věcně jednali, bylo zde přistoupeno k manipulativní masáži českými politiky ve snaze dát záměru především "zvučné" jméno a mohlo se začít s jeho okázalou prezentací. Konkrétně nebyl zodpovězen ani jeden náš dotaz, který se týkal např. odhadovaných nákladů na investiční přípravy území, počtu a charakteru pracovních míst, formy a výše benefitů pro město dobudnoucna nebo třeba jakéhokoli podloženého postoje některého partnera z čínské strany.
Vzhledem k tomu, že ale není naším záměrem ani zpochybňovat platný územní plán ani se stavět proti jednání o případné spolupráci s investory, ať už jsou odkudkoli, podali jsme protinávrh, upravili jsme návrh usnesení tak, aby v něm zůstali pouze formulace o skutečně faktických krocích ze strany města k případné spolupráci s čínskou stranou. A název  "PRVNÍ ČESKO-ČÍNSKÁ PRUMYSLOVÁ ZÓNA v Nymburce", který se v původním usnesení opakoval téměř v každém odstavci, byl bez náhrady jakýmkoli jiným názvem odstraněn. Domnívali jsme se, že na takovém usnesení bychom mohli nalézt shodu napříč celým zastupitelstvem, pokud nám jde v první řadě o seriózní projednání záměru. Pro nás ovšem bylo jen 8. Ostatních 12 zastupitelů následně odhlasovalo původní návrh s oním "symbolickým" gestem, za nímž je ovšem tolik nejasností, že to stojí za samostatný příspěvek, který připravíme zanedlouho.

Donedávna bylo překotné bujení zástavby do volné krajiny přirozeně regulováno výší poplatku za vynětí ze zěmědělského půdního fondu. Motivoval totiž k pečlivé rozvaze nad investicemi do nových záborů a mohl vést spíše k upřednostňování využití stávajících opuštěných průmyslových areálů. Tento poplatek byl ale současným vedením státu snížen na pouhý zlomek původního, čímž dal obecně spornému stavebnímu boomu zelenou.

V Nymburce tato situace oživila zájem investorů z Čínské lidové republiky. Ovšem místo abychom o tom v zastupitelstvu věcně jednali, bylo zde přistoupeno k manipulativní masáži postupně několika českými politiky ve snaze dát záměru především "zvučné" jméno a mohlo se začít s jeho okázalou prezentací. Konkrétně nebyl zodpovězen ani jeden náš dotaz, který se týkal např. odhadovaných nákladů na investiční přípravy území, počtu a charakteru pracovních míst, formy a výše benefitů pro město do budnoucna nebo třeba jakéhokoli podloženého postoje některého partnera z čínské strany. Možná by se v Číně sami nestačili divit, co se zde na základě jejich zájmu rozpoutalo za cirkus.

Vzhledem k tomu, že ale není naším záměrem ani zpochybňovat platný územní plán ani se stavět proti jednání o případné spolupráci s investory, ať už jsou odkudkoli, upravili jsme návrh usnesení tak, aby v něm zůstali pouze formulace o skutečně faktických krocích ze strany města k případné spolupráci s čínskou stranou. A název "PRVNÍ ČESKO-ČÍNSKÁ PRUMYSLOVÁ ZÓNA v Nymburce", který se v původním usnesení opakoval téměř v každém odstavci, byl bez náhrady jakýmkoli jiným názvem odstraněn. Domnívali jsme se, že na takovém usnesení bychom mohli nalézt shodu napříč celým zastupitelstvem, pokud nám jde v první řadě o seriózní projednání záměru. 'Pro' nás ovšem hlasovalo jen 8. Ostatních 12 zastupitelů následně odhlasovalo původní návrh s oním "symbolickým gestem", za nímž je ovšem tolik nejasností, že to stojí za samostatný příspěvek, který připravíme zanedlouho.