Jarní apel

17. 05. 2017 20:45

(úvodní slovo květnového Nymburského zpravodaje)

Řadu týdnů si již užíváme tu teplejší polovinu roku. Trávíme v tomto období více času venku, četnější a čilejší jsou i stavební akce, které zvelebují prostory veřejné i privátní. Také město, jako instituce, má na tento rok naplánovánu řadu investic. Ty, které budou letos provedeny, čekají na svou realizaci připravené na papíře často i pět nebo více let. Tam, kde projektování právě probíhá nebo se s ním začíná, mohou naopak na svou realizaci ještě pár let čekat. Výčet všech rozvojových projektů, které v různých fázích probíhají, tedy rád ponechám pro jiné rubriky tohoto zpravodaje, kde bude více prostoru se o jednotlivých projektech a jejich historii rozepsat.

Raději bych na těchto řádcích povzbudil k aktivnímu zkvalitňování společného prostředí každého z nás. A to zdaleka nejen k tomu, abychom pečovali o naše vlastní domy a jejich okolí, ale zejména, abychom náš Nymburk dobře "používali". Na atmosféře města se velmi důležitým způsobem podílíme každou procházkou, každou cestou po městě, kterou místo autem absolvujeme pěšky nebo na jízdním kole, každou návštěvou kulturní, sportovní nebo jiné společenské události. A v neposlední řadě tím, co o Nymburce a životě v něm říkáme. To a mnohé další napomáhá celému městu skutečně žít. A to i přesto, že jsou leckde rezervy v estetických či technických kvalitách.

Užívejme Nymburk co nejlépe, tím nejvíce podpoříme jeho postupnou kultivaci!

Jan Ritter ml.

Raději bych na těchto řádcích povzbudil k aktivnímu zkvalitňování společného prostředí každého z nás. A to zdaleka nejen k tomu, abychom pečovali o naše vlastní domy a jejich okolí, ale zejména, abychom náš Nymburk dobře "používali". Na atmosféře města se velmi důležitým způsobem podílíme každou procházkou, každou cestou po městě, kterou místo autem absolvujeme pěšky nebo na jízdním kole, každou návštěvou kulturní, sportovní nebo jiné společenské události. A v neposlední řadě tím, co o Nymburce a životě v něm říkáme. To a mnohé další napomáhá celému městu skutečně žít. A to i přesto, že jsou leckde rezervy v estetických či technických kvalitách.
Užívejme Nymburk co nejlépe, tím nejvíce podpoříme jeho postupnou kultivaci!
Jan Ritter m