Jsme trvale aktivní

29. 03. 2014 12:18

Mezi vašimi reakcemi se zatím objevily i dvě týkající se dojmu, že naše aktivita směřuje vždy jen k volbám a jinak o nás není slyšet.

Těmto námitkám rozumíme. Je pravda, že naši práci nestíháme průběžně prezentovat na internetových stránkách ani jinak. Naši činnost zvládáme při zaměstnáních a většina z nás z nás má rodinu. V průběhu volebního období byla tedy prioritou práce našich členů v zastupitelstvu a též ve výborech a komisích. Troufáme si tvrdit, že například některé komise přestaly být naší zásluhou pouze formálními a pasivními složkami nymburské městské samosprávy.

Oslovení spoluobčanů je poměrně náročné, navíc při financování vlastními prostředky, ale myslíme si, že jsme začali v dostatečném předstihu před volbami, aby mohlo dojít ke skutečné komunikaci.

Kdyby se objevil někdo, kdo by nám bezplatně spravoval web a doplňoval průběžně aktuální informace, tak budeme velice rádi.