Kandidáti do voleb 10. - 11. října 2014

07. 08. 2014 15:28

Podařilo se opět vytvořit skupinu lidí se skutečným zájmem o město a jeho občany.

Představujeme vám kandidáty do letošních voleb. Můžete se spolehnout, že jsou to osobnosti, které jsou schopné stát se zodpovědnými členy zastupitelstva, rady města, výborů a komisí i vedení města. Tito lidé se aktivně zajímají o město, jeho dění a jeho občany a nebojí se veřejné zájmy prosazovat. Naši kandidáti jsou mladí duchem, proaktivní a ochotní vždy naslouchat vám - občanům.

Ve svém týmu máme lidi vzdělané, odborníky z různých oblastí, a lidi, kteří se věnují veřejně prospěšným aktivitám. Jako jedno z mála uskupení dáváme výrazný prostor ženám - jejich moudrosti, životním zkušenostem, smyslu pro řád a nadhledu. To vše bychom rádi uplatnili po volbách a věříme, že nám k tomu dáte příležitost.