Koncepce dopravy na území města Nymburk

24. 05. 2017 06:36

Diskuze ve čvrtek 22.6.2017 od 18 hodin.

Setkání s veřejností na téma KONCEPCE DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK ve čvrtek 22.6.2017 od 18 hodin v malém sále Obecního domu.

Přijďte se vyjádřit k dopravě a životu v okolí vaší ulice. Bude se diskutovat o následujících tématech:

· priority města v oblasti dopravy

· nové silnice v Nymburce a okolí – přínosy pro město a priority pro výstavbu

· charakter ulic – které ulice by měly sloužit spíše pro dopravu a které pro pobyt a bydlení

· chodci, cyklisté, parkování a další funkce ulice – jaké máme priority

 

Následná tisková zpráva (30. 6. 2017) ZDE

Přílohy