Lávku pro pěší město konzultuje s architektem Mirko Baumem

15. 03. 2018 15:07

V úterý 13. března 2018 navštívil Nymburk Prof. Ing. arch. Mirko Baum.

Společně se statikem Ing. Vladimírem Janatou prezentoval na radnici některé své realizace pěších lávek a referoval o tom, jakým způsobem nad těmito stavbami uvažuje a z jakého postoje ve svých projektech vychází. Ústředním tématem jeho prezentace byl kontakt kvalitního soudobého řešení s historickým prostředím či historickou stavbou. Na závěr představil své názory, kterým směrem by se mohly ubírat přípravy nové pěší lávky v Nymburce a případné zadání architektonické studie. Její místo na hraně památkové zóny jí mj. vystavuje panoramatickým pohledům přes otevřený prostor řeky. Setkání se účastnili i zástupci památkové péče. Projednání s komisí Národního památkového ústavu bude dalším krokem na cestě k vyřesení pěšího a cyklistického spojení nymburského centra s protilehlým břehem Labe.

(viz Tisková zpráva 15. 3. 2018)

Prof. Ing. arch. Mirko Baum, architekt, který se dokázal prosadit svými návrhy jak v českém, tak i v zahraničním prostředí. Během svého života získal řadu ocenění, v neposlední řadě i za citlivé zásahy do historického prostředí. V této souvislosti je možno uvést nejen ocelový krov nad hlavní lodí karmelitánského kostela ve Frankfurtu nad Mohanem, ale i lávky pro pěší a cyklisty v Hradci Králové a Jaroměři. Na obou posledních dílech se podíleli nejen Baumův společník Ing. arch. David Baroš, ale významným způsobem i Ing. Vladimír Janata. Mirko Baum má úspěšné zkušenosti v hledání symbiózy historického prostředí s moderními technologiemi a racionálními pohledy na architekturu. Kromě architektonické praxe pracuje i jako vysokoškolský pedagog a autor teoretických statí, v letech 1993 - 2013 vedl katedru Konstruktivního projektování na Technické Univerzitě v Cáchách.

Fotogalerie