Město Nymburk má svou koncepci vizuální komunikace

03. 01. 2018 14:36

Doposud město využívalo jako jediný jednotící prvek pouze heraldický znak města, který současným potřebám marketingu již nedostačuje a je vhodné používat spíše při důležitých a významných událostech.

Stejně jako v jiných městech, i Nymburk přistoupil k zadání vytvoření návrhů koncepce nové vizuální identity, kterou by se mohlo město prezentovat a komunikovat se širokou veřejností. Nová značka a jednotný vizuální styl města přispěje ke zviditelnění města jako celku. Vizuální identita města by měla zefektivnit, usnadnit a zpřehlednit komunikaci a rozlišit městské organizace a jejich návaznost na město (Technické služby, NKC, Městská policie…).

Důležitost kvalitní a současné vizuální identity, která bude město dobře zastupovat, pomůže nejen zlepšit identifikaci a propagaci města, ale stane se i moderním nástrojem pro prezentaci města v rámci celé České republiky a pomůže návštěvníkům se ve městě orientovat.

Kromě zavedení nového loga v podobě celého jeho názvu „Nymburk“ či pouze ikony „N“ se můžeme těšit na novou podobu městského zpravodaje a dalších informačních tiskovin, brožur a publikací, plakátů, dárkových a reklamních propagačních předmětů nebo vlajek. Na radnici začne být používána nová podoba vizitek, hlavičkových papírů a on-line komunikace. Na základě nové koncepce by měly být navrhnuty značky a jednotný vizuální styl pro Technické služby a městskou policii, polepy aut, pozvánky, novoroční a jiná přání a styl by se měl projevit i v orientačních systémech městských institucí a města samotného.

K vytvoření značky a vizuální identity města Nymburk bylo osloveno bylo přes deset grafických studií a každé z nich mohlo odevzdat až 3 odlišné návrhy. Soutěže, kterou město vyhlásilo v červenci tohoto roku, se zúčastnilo pět tvůrců s celkem devíti návrhy a všechny byly hodnoceny porotou složenou ze zaměstnanců úřadu, volených zástupců i odborníků z oborové organizace Unie grafického designu (UGD). Hodnotící porotou byl doporučen jako nejlepší jeden z návrhů studia Colmo, což následně potvrdila i rada města. Všem zúčastněným patří velký dík za originální invenci a poctivou práci.

Vytvořením vítězného loga a vizuálního stylu bylo na základně výsledků soutěže pověřeno pražské grafické studio Colmo, které má za sebou úspěšné realizace. Nyní se již dokončuje samotný grafický manuál, který se stane vodítkem, jak efektivně používat novou vizuální identitu města Nymburk. Pracovat s ním budou zejména zaměstnanci úřadu či městských příspěvkových organizací. Ti mají nyní své zastoupení v pracovní skupině, která grafikům v průběhu přípravy manuálu poskytuje potřebnou zpětnou vazbu, aby vše plně fungovalo nejen po stránce estetické, ale i praktické.

Věříme, že tento nový přístup a vizuální styl přispějí k lepší a jednotné prezentaci města. Doufáme, že se občanům i široké veřejnosti bude libít a stane se jednou z věcí, která nás spojuje a na kterou jsme hrdí.

(viz Tisková zpráva)

 


Odkazy na zprávy v médiích:

www.font.cz

www.designportal.cz

www.czechdesign.cz

 


Poznámka 4. 1. 2018:

Zhotovitel byl vybírán formou soutěže o návrh. Do soutěže byli osloveni kompetentní tvůrci, kteří splňovali potřebná kriteria. Při splnění soutěžních podmínek bylo každému zaplaceno tzv. skicovné ve výši 10 000 Kč, což alespoň částečně pokrylo jejich náklady na účast v soutěži. Odměna pro vítěze byla 50 000 Kč. Následná zakázka zpracování grafického manuálu 200 000 Kč. Soupis rozsahu viz níže.

 

Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů

Zájemce o účast v soutěži předloží nejméně 1 soutěžní návrh, maximálně 3 soutěžní návrhy (v takovém případě musí být návrhy od sebe v zásilce jednoznačně odděleny). Každý soutěžní návrh musí být předložen na 3 listech tvrdém papíru formátu A3:

•             Návrh značky města v textaci „Nymburk“ a princip tvorby městských institucí (prezentováno na Městské policii a Technických službách města Nymburk – v základním barevném i černobílém provedení (negativ – pozitiv), v rozměrech 15 × 15 cm a ve zmenšení na minimální rozměr 1,5 × 1,5 cm.

•             Koncepční vizuální identita – ukázka principu vizuální identity na materiálech pro Nymburk
- Hlavičkový papír, vizitka, reklamní předměty, brožura A5 (cover + vnitřní dvoustrana), vlajka, online banner, titulní strana zpravodaje A4

•             Přesah vizuální identity do využití pro další městské instituce:
Městské policie Nymburk – hlavičkový papír, vizitka, označení vozidla, online banner
Technické služby města Nymburk – hlavičkový papír, Inzerát 184 x 132 mm, označení nákladního vozidla, online banner

 


Specifikace manuálu značky a vizuálního stylu Nymburka (Manuál) a dalších plnění

 

A) manuál značky Nymburk

1) Značka
Zápis názvu v textu

Základní provedení značky

Další tvarové varianty značky

Černobílé provedení značky

Rozkres značky

Ochranná zóna značky

Minimální velikost

Značka na podkladové ploše

Příklady povolených a zakázaných variant aplikace značky

Mechanika značek městských institucí (Městská policie, Technické služby)

2) Barevnost

Základní korporátní barevnost

Doplňková korporátní barevnost

3) Písmo

Základní písmo společnosti, vzorník

Doplňkové písmo společnosti, vzorník

4) Vizuální styl
Prvky vizuálního stylu

Základní principy tvorby vizuálního stylu značky Nymburk a městských institucí)

5) Merkantilní tiskoviny

Hlavičkový papír – slavnostní pro starostu, šablona

Hlavičkový papír běžný, šablona

Vizitky

Dopisní obálky DL, C5, C4

Razítko

Interní dokumenty (zápis z porady)

E-mailový podpis

Powerpointová prezentace (šablona)

6) Tiskoviny

Principy tvorby titulní strany tiskoviny

Principy tvorby vnitřních listů tiskovin (formáty, sazební mřížka, záhlaví, zápatí, sazba, fotografie, tabulky, grafy)

Informační letáček 3xDL

Pozvánka na akci

Plakát

Inzerát 1/3, 1/2, 1/1

Online banner (základní formáty)

7) Označení nemovitostí

Prvky vnějšího značení budov

Vlajky, vlaječky

Doplňkové prvky interiéru

Vnitřní orientační systém (grafický koncept)

8) Označení vozového parku

Princip označení osobních vozidel

9) Prostorové aplikace

Ukázka označování reklamních předmětů (tužky, tašky, trička apod.)

Poznámkový blok

Prezentační desky s chlopněmi

Doplňky oděvů

Datová příloha manuálu:

- všechny verze značky

- grafické prvky ve všech variantách (dle návrhu)

- šablony aplikací

- manuál v pdf

B) manuál značky Městská policie Nymburk

1) Značka
Zápis názvu v textu

Základní provedení značky

Další tvarové varianty značky

Černobílé provedení značky

Rozkres značky

Ochranná zóna značky

Minimální velikost

Značka na podkladové ploše

Příklady povolených a zakázaných variant aplikace značky

2) Barevnost

Základní korporátní barevnost

Doplňková korporátní barevnost

3) Písmo

Základní písmo společnosti, vzorník

Doplňkové písmo společnosti, vzorník

4) Vizuální styl
Prvky vizuálního stylu

Základní principy tvorby vizuálního stylu

5) Merkantilní tiskoviny

Hlavičkový papír běžný, šablona

Vizitky

Dopisní obálky DL, C5, C4

Razítko

Interní dokumenty (zápis z porady)

E-mailový podpis

6) Tiskoviny

Informační letáček 3xDL

Inzerát 1/3, 1/2, 1/1

Online banner (základní formáty)

7) Označení nemovitostí

Prvky vnějšího značení budov

Vlajky, vlaječky

8) Označení vozového parku

Princip označení osobních vozidel

9) Prostorové aplikace

Ukázka označování reklamních předmětů (tužky, tašky, trička apod.)

Poznámkový blok

Prezentační desky s chlopněmi

Datová příloha manuálu:

- všechny verze značky

- grafické prvky ve všech variantách (dle návrhu)

- šablony aplikací

- manuál v pdf

C) manuál značky Technické služby města Nymburk

1) Značka
Zápis názvu v textu

Základní provedení značky

Další tvarové varianty značky

Černobílé provedení značky

Rozkres značky

Ochranná zóna značky

Minimální velikost

Značka na podkladové ploše

Příklady povolených a zakázaných variant aplikace značky

2) Barevnost

Základní korporátní barevnost

Doplňková korporátní barevnost

3) Písmo

Základní písmo společnosti, vzorník

Doplňkové písmo společnosti, vzorník

4) Vizuální styl
Prvky vizuálního stylu

Základní principy tvorby vizuálního stylu

5) Merkantilní tiskoviny

Hlavičkový papír běžný, šablona

Vizitky

Dopisní obálky DL, C5, C4

Razítko

Interní dokumenty (zápis z porady)

E-mailový podpis

6) Tiskoviny

Informační letáček 3xDL

Inzerát 1/3, 1/2, 1/1

Online banner (základní formáty)

7) Označení nemovitostí

Prvky vnějšího značení budov

Vlajky, vlaječky

8) Označení vozového parku

Princip označení osobních vozidel

Princip označení nákladních vozidel

9) Prostorové aplikace

Ukázka označování reklamních předmětů (tužky, tašky, trička apod.)

Poznámkový blok

Prezentační desky s chlopněmi

Datová příloha manuálu:

- všechny verze značky

- grafické prvky ve všech variantách (dle návrhu)

- šablony aplikací

- manuál v pdf

D) Nymburský zpravodaj

Rozsah: 16 stran A4, plnobarevný

– návrh layoutu zpravodaje

– design, sazba, zlom prvního čísla + předání layoutu v datech (Adobe InDesign)

E) Koncept webové stránky

Rozsah: homepage, 2 podstránky

– návrh konceptu webu

– design (bez realizace)

Fotogalerie