Město ve spolupráci s TS prodloužilo svoz bioodpadu

03. 11. 2017 14:35

Z důvodu příznivých klimatických podmínek a zvýšeného zájmu občanů o svoz bioodpadu bylo s ředitelem Technických služeb města dohodnuto prodloužení.

Svoz bioodpadu bude nově probíhat do 28.11.2017.

Co patří do bioodpadu k nahlédnutí: ZDE

(z interetových stránek města - http://www.mesto-nymburk.cz/)

http://www.mesto-nymburk.czhttp://www.mesto-nymburk.cz/