"Městské lázně Nymburk"

23. 11. 2015 22:33

Nový plavecký bazén a relaxační centrum v Nymburce bude tématem diplomového projektu.

Studentka architektury Jana Kopecká připravila na úvod své diplomové práce tento dotazník. Jako téma projektu si zvolila nový plavecký bazén a relaxační centrum v Nymburce na pozemku mezi zimním stadionem, železniční drahou a řekou Labe. Vaše odpovědi jí významně poslouží při práci a budou k dispozici též samosprávě města k úvahám nad možnou budoucností investic do takovéto stavby, o níž se zde hovoří již několik desítek let.