Miloš Zeman na sjezdu KSČM v Nymburce

10. 04. 2018 12:15

Pro obecnou informovanost uveďme k této události tedy stručně základní fakta.

V sobotu 21. dubna se v Nymburce bude konat sjezd Komunistické strany Čech a Moravy. Tato politická strana, která je pokračovatelem bývalé Komunistické strany Československa (KSČ) a vznikla vlastně jejím přejmenováním, je dosud podílovým spoluvlastníkem 1/100 objektu Obecního domu, který byl vystavěn na sklonku 80. let jako Okresní výbor KSČ (OV KSČ).

Město Nymburk uzavřelo v roce 1990 Hospodářskou smlouvu o bezúplatném převodu části této budovy (čp. 55, Smetanova ul., Nymburk), ve znění dodatků z roku 2010, podle které byl městu bezúplatně převeden podíl 91/100 nemovitosti. Podílovým spoluvlastníkem 8/100 nemovitosti byl MSDÚ OS (odbory), jehož podíl město později odkoupilo. Součástí smlouvy je mimo jiné i dohoda o poskytování sálů ke schůzovní činnosti KSČM.

Na dubnový sjezd přijede do Nymburka i prezident Miloš Zeman. Tato skutečnost nemá ale nic společného se samosprávnou činností našeho města a nebyla výsledkem žádné komunikace či spolupráce s městem Nymburk. Proti návštěvě prezidenta České republiky na sjezdu komunistů byl nezávislou skupinou občanů nahlášen organizovaný protest.