Naše prohlášení k nedávným událostem

26. 09. 2016 23:11

Změna ve vedení města v září 2016 z pohledu Nymburských demokratů

Vážení občané,

ve středu 21. září jsme na schůzi zastupitelstva spolu se členy ANO 2011, TOP 09 a Změna pro Nymburk odvolali starostu města Nymburka Tomáše Macha. Mnozí se teď ptáte, proč k tomu došlo, proč zrovna takhle a proč jsme se spojili se Změnou pro Nymburk.
Je logické, že každý, kdo kandiduje ve volbách, chce uspět a dle svých možností a schopností chce smysluplně pracovat pro město. Po volbách 2014 jsme chvíli věřili, že bychom se mohli aktivně podílet na jeho vedení. Okolnosti a vedení sociální demokracie to ale chtěli jinak a koalice v čele s panem Machem byla na světě rychlostí blesku. Danou situaci jsme, ač s lítostí, respektovali, ale neodradila nás od práce ve prospěch města, alespoň v mezích pro opozici možných. O náš nabízený potenciál nebyl ani ze strany koaličních zastupitelů, ani ze strany úřadu, ani ze strany města velký zájem, a tak jsme se, trošku rebelsky, snažili navrhovat změny přímo na zastupitelstvu s vírou v dobrý a zdravý úsudek jednotlivců. Loajalita v koalici byla ale pevná, a tak byly naše návrhy povětšinou shazovány ze stolu. Nedostatky a nápady, na které jsme opakovaně poukazovali, byli však, shodou okolností, později předkládány vedením města, které si za ně samozřejmě připisovalo zásluhy. I tak jsme měli radost z věcí, jako jsou živé vysílání ze zastupitelstva nebo svoz bioodpadu.
Ani tak jsme se nedali odradit, podporovali jsme věci dobré, kritizovali jsme věci, z našeho pohledu sporné a snažili se je zvrátit. Zabránit, pro nás, zásadním špatným rozhodnutím se nám ale nedařilo, loajalita koalice byla opravdu pevná. Za fatální chyby považujeme například přípravu průmyslové zóny sever, kde vše spělo směrem, který by přinesl městu obrovské problémy a minimum užitku. U způsobu financování rekonstrukce bazénu nám chyběla uvážlivá diskuze nad rozsahem investice a řešení dalšího zadlužení již tak zadluženého města. Velký problém jsme shledávali i v organizaci Technických služeb a Nemocnice Nymburk a je naprosto zřejmé, že bez obrovského tlaku opozice by dodnes bylo vše při starém – tyto organizace by měly své původní ředitele a jejich vedení by bylo i nadále neprospěšné.
Pomyslnou „poslední kapkou do poháru hořkosti“, bylo mediální odhalení pracovního vztahu pana starosty Macha ve společnosti VaK a.s. s odměnou 30 tis. Kč měsíčně, i přes mnohá předchozí ujištění, že ve společnosti již nepracuje. Tím byl ale zároveň odhalen i střet zájmů, jež trval od chvíle, kdy byl většinou zastupitelů zvolen do dozorčí rady této společnosti, aniž by je o svých aktivitách ve společnosti VaK a.s. informoval.
Tento fakt a jeho medializace zcela logicky spustili diskuzi mezi zastupiteli, z nichž ho mnozí považovali za vážný problém a dokonce možný důvod k odvolání. I přesto, že někteří z nich později svůj názor přehodnotili, komunikace napříč současnou koalicí se rozjela na plné obrátky a s ní i vize na uskutečnění odvolání starosty.
Ačkoliv to mnozí obyvatelé ani netuší, pan hejtman Petera má v Nymburce stále velký vliv, je skvělý manipulátor a má výborné přesvědčovací taktiky, díky kterým zatím v Nymburce velmi zdárně dosahoval svých cílů. Ukázkou je i koalice Změny pro Nymburk, ODS a ČSSD, s podporou KSČM, kdy ČSSD, ačkoliv třetí ve volbách, získala post starosty. Někteří členové Změny pro Nymburk z povolebních slibů vystřízlivěli a pochopili, že tudy cesta nevede. Ani my jsme si už nechtěli nadále nechat diktovat, co máme dělat, ale zároveň jsme se báli snah o zmaření našeho plánu. Rozhodli jsme se jednat rychle a v naprostém utajení, o plánech vědělo jen několik zasvěcených, kteří sdíleli silnou nespokojenost a vůli ke změně, a rozhodli se dotáhnout vše do zdárného konce. Navíc jsme tím chtěli narovnat povolební vývoj, který naprosto nerespektoval jasně vyjádřenou vůli občanů, aby to v Nymburce začalo být jiné. A povedlo se!
Chápeme, že mnozí nezasvěcení mohli označit celý akt za nesolidní, křivý či neseriózní. Jenže jinak to skutečně nešlo. Jsme malé město, šuškanda se nese rychle a koalice náš návrh očekávala a byla připravena. Ne však tak dobře, jako my. I přes pokusy o obstrukce právníka najatého městem, který ani neví, že svévolně nemá právo si při jednání zastupitelstva brát slovo, i přes opakované pokusy pana starosty přerušit schůzi, byla demokratická vůle většiny zastupitelstva, i když těsné, naplněna. Okolnosti s intervencemi právníka nás jen utvrdili, že zvolená forma a naprosté utajení záměru byly zcela nutné. Pokud by to starosta očekával, jistě by dostal pokyn zrušit zasedání zastupitelstva, což je v takové situaci nejjednodušší obstruktivní obrana. Poté by ale hlavní aktéři velmi pravděpodobně čelili manipulacím, podobným při utváření předchozí koalice, která mnohdy zasahuje až za hranice arogance a osobních útoků. Těmito praktikami stvořená koalice nakonec vydržela necelé dva roky.
Velice nás tedy těší, že naše letitá práce zaznamenává tento historický okamžik, a můžeme se nyní přímo podílet na vedení města. Je to velká čest a věřte, že k ní přistoupíme s plnou zodpovědností.
Nymburští demokraté

ve středu 21. září jsme na schůzi zastupitelstva spolu se členy ANO 2011, TOP 09 a Změna pro Nymburk odvolali starostu města Nymburka Tomáše Macha. Mnozí se teď ptáte, proč k tomu došlo, proč zrovna takhle a proč jsme se spojili se Změnou pro Nymburk.

Je logické, že každý, kdo kandiduje ve volbách, chce uspět a dle svých možností a schopností chce smysluplně pracovat pro město. Po volbách 2014 jsme chvíli věřili, že bychom se mohli aktivně podílet na jeho vedení. Okolnosti a předseda místní sociální demokracie to ale chtěli jinak a koalice v čele s panem Machem byla na světě rychlostí blesku. Danou situaci jsme, ač s lítostí, respektovali, ale neodradila nás od práce ve prospěch města, alespoň v mezích pro opozici možných. O náš nabízený potenciál nebyl ani ze strany koaličních zastupitelů, ani ze strany úřadu, ani ze strany města velký zájem, a tak jsme se, trošku rebelsky, snažili navrhovat změny přímo na zastupitelstvu s vírou v dobrý a zdravý úsudek jednotlivců. Ze začátku se to vcelku dařilo, ale postupně byly systémově naše návrhy povětšinou shazovány ze stolu. Nedostatky a nápady, na které jsme opakovaně poukazovali, byly však, shodou okolností, později předkládány vedením města, které si za ně samozřejmě připisovalo zásluhy. I tak jsme měli radost z věcí, jako jsou živé vysílání ze zastupitelstva nebo svoz bioodpadu.

Ani tak jsme se nedali odradit, podporovali jsme věci dobré, kritizovali jsme věci, z našeho pohledu sporné a snažili se je zvrátit. Zabránit, pro nás, zásadním špatným rozhodnutím se nám ale nedařilo, loajalita koalice byla zejména v oněch kontroverzních záležitostech pevná. Za fatální chyby považujeme například přípravu průmyslové zóny sever, kde vše spělo směrem, který by přinesl městu obrovské problémy a minimum užitku. U způsobu financování rekonstrukce bazénu nám chyběla uvážlivá diskuze nad rozsahem investice a řešení dalšího zadlužení již tak zadluženého města. Velký problém jsme shledávali i v organizaci Technických služeb a Nemocnice Nymburk a je naprosto zřejmé, že bez obrovského tlaku opozice by dodnes bylo vše při starém – tyto organizace by měly své původní ředitele a jejich vedení by bylo i nadále neprospěšné.

Pomyslnou „poslední kapkou do poháru hořkosti“, bylo mediální odhalení pracovního vztahu pana starosty Macha ve společnosti VaK a.s. s odměnou 30 tis. Kč měsíčně, i přes mnohá předchozí ujištění, že ve společnosti již nepracuje. Tím byl ale zároveň odhalen i střet zájmů, jež trval od chvíle, kdy byl většinou zastupitelů zvolen do dozorčí rady této společnosti, aniž by je o svých aktivitách ve společnosti VaK a.s. informoval.

Tento fakt a jeho medializace zcela logicky spustili diskuzi mezi zastupiteli, z nichž ho mnozí považovali za vážný problém a dokonce možný důvod k odvolání. I přesto, že někteří z nich později svůj názor přehodnotili, komunikace napříč současnou koalicí se rozjela na plné obrátky a s ní i vize na uskutečnění odvolání starosty.

Ačkoliv to mnozí obyvatelé ani netuší, pan hejtman Petera má v Nymburce stále velký vliv, je skvělý manipulátor a má výborné přesvědčovací taktiky, díky kterým zatím v Nymburce velmi zdárně dosahoval svých cílů. Ukázkou je i koalice Změny pro Nymburk, ODS a ČSSD, s podporou KSČM, kdy ČSSD, ačkoliv třetí ve volbách, získala post starosty. Někteří členové Změny pro Nymburk z povolebních slibů vystřízlivěli a pochopili, že tudy cesta nevede. Ani my jsme si už nechtěli nadále nechat diktovat, co máme dělat, ale zároveň jsme se báli snah o zmaření našeho plánu. Rozhodli jsme se jednat rychle a v naprostém utajení, o plánech vědělo jen několik zasvěcených, kteří sdíleli silnou nespokojenost a vůli ke změně, a rozhodli se dotáhnout vše do zdárného konce. Navíc jsme tím chtěli narovnat povolební vývoj, který naprosto nerespektoval jasně vyjádřenou vůli občanů, aby to v Nymburce začalo být jiné. A povedlo se!

Chápeme, že mnozí nezasvěcení mohli označit celý akt za nesolidní, křivý či neseriózní. Jenže jinak to skutečně nešlo. Jsme malé město, šuškanda se nese rychle a koalice náš návrh očekávala a byla připravena. Ne však tak dobře, jako my. I přes pokusy o obstrukce právníka najatého městem, který ani neví, že svévolně nemá právo si při jednání zastupitelstva brát slovo, i přes opakované pokusy pana starosty přerušit schůzi, byla demokratická vůle většiny zastupitelstva, i když těsné, naplněna. Okolnosti s intervencemi právníka nás jen utvrdili, že zvolená forma a naprosté utajení záměru byly zcela nutné. Pokud by toto starosta očekával, jistě by dostal pokyn zrušit zasedání zastupitelstva, což je v takové situaci nejjednodušší obstruktivní obrana. Poté by ale hlavní aktéři velmi pravděpodobně čelili manipulacím, podobným při utváření předchozí koalice, která mnohdy zasahuje až za hranice arogance a osobních útoků. Těmito praktikami stvořená koalice nakonec vydržela necelé dva roky.

Velice nás tedy těší, že naše letitá práce zaznamenává tento historický okamžik, a můžeme se nyní přímo podílet na vedení města. Je to velká čest a věřte, že k ní přistoupíme s plnou zodpovědností.

Nymburští demokraté