(Ne)Informovanost občanů Nymburka

06. 01. 2020 17:47

Tři nepříznivé příklady.

1. Kdo šel v sobotu ráno ze sídliště do centra, objevil přes přejezd ve Zbožské zákaz vjezdu a pásku Městské policie se zákazem vstupu. Důvod – v pátek večer autobus poničil lešení. Že došlo z bezpečnostních důvodů k uzavření dotčené části ul. Zbožská je v pořádku. Co ale již není v pořádku, že nepřišla žádná zpráva prostřednictvím SMS infokanálem.
 
2. Na sídlištích jsou přistavené valníky na odkládání vánočních stromků. Pokud kolem něj občan nejde, tak o něm neví. Jediná stručná informace je na webu TS.
 
3. Závěrem už jen drobnost, že informace o úpravě provozu přívozu během vánoc byly pouze na přívozu (web, městský rozhlas – nic).
 
S přáním všeho dobrého do nového roku tedy prosíme radnici, aby informování občanů o důležitých záležitostech začala věnovat pozornost. Bylo by to takové milé dodatečné Novoroční předsevzetí.