Nemocnice Nymburk v žádné krizi nebyla

26. 04. 2019 07:27

Dodnes nebyly podloženy zveřejněné důvody pro odvolání jednatelky Nemocnice Nymburk Aleny Havelkové ani relevantní fakta, že se nemocnice nachází v krizi.

Před 4 týdny, 5. dubna 2019, byla na žádost deseti zastupitelů za nás, Nymburské demokraty a dále za volební uskupení Změny pro Nymburk, ANO 2011 a Zdravý Nymburk svolána mimořádná schůze zastupitelstva. Důvodem bylo náhlé odvolání jednatelky nemocnice, o kterém rozhodli nymburští radní 13. března 2019. Respektujeme, že to bylo v jejich kompetenci, zároveň ale tento krok považujeme za velkou chybu. Závažným problémem se ovšem stalo, jak byl tento krok zdůvodněn a že bylo účelově poškozováno dobré jméno Ing. Aleny Havelkové, která byla mj. starostou veřejně nařčena z podávání nepravdivých informací. Žádný z uváděných důvodů ani obvinění nebyl dosud přijatelným způsobem podložen a starosta se dodnes, pokud víme, za své výroky veřejně neomluvil.

Nymburskou nemocnici vlastní město. Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo. A do 13. března, kdy byla jednatelka odvolána, neměli zastupitelé jedinou informaci, jediný signál, že se v nemocnici děje něco nestandradního, natož, aby tam byla dokonce nějaká krize. Podle informací od, teď již bývalé, jednatelky a bývalého ekonomického náměstka byla nyní dlouhodobě nemocnice v nejlepším stavu, ve kterém kdy byla. Jednatelka Alena Havelková nemá za celou historii, co je nemocnice ve vlastnictví města, v žádném svém předchůdci konkurenci. Před jejím působením se v nemocnici mnoho věcí vlivem nedbalosti či kdoví jakých zákulisních záměrů vedlo takříkajíc od desíti k pěti. Za práci jednatelky se veřejně postavila řada zaměstnanců a i my, kteří jsme s ní měli tu čest spolupracovat se za její práci plně stavíme, vždy prokazovala tu nejlepší vůli řešit problémy, kterých bude při provozování nemocnice na denním pořádku vždy mnoho a zodpověděla vše, co jsme potřebovali vědět. Celá tato událost je jedním z žalostných příkladů toho, jak město přichází ve vedoucích funkcích o výjimečně schopné osobnosti, což je v období krize v personální oblasti obrovský hazard. Takovéto zastrašování a neodůvodněné vyhazovy mohou pochopitelně postupně vést k nevratnému odchodu kvalitních lékařů i sester. Je tedy pochopitelné, že máme vážné obavy nejen o budoucnost a fungování nemocnice, ale i o budoucnost celého našeho města.

A jak probíhala schůze mimořádného zastupitelstva?

Než se kdokoli jiný mohl dostat ke slovu, uběhla bezmála hodina, kdy postupně pronášeli připravené proslovy 1. Tomáš Mach, 2. Miloš Petera3. Bořek Černý4. Stanislava Tichá5. Aleš Toman a 6. Stanislav Nebáznivý.

Teprv pak došlo na diskuzi všech zastupitelů, které se postupně účastnili 7. Adriena Gabrielová8. Tomáš Mach9. Ivan Černovský10. Bořek Černý11. Pavel Fojtík12. Miloš Petera13. Aleš Toman, 14. krizový manažer nemocnice Ivan Oliva15. Pavel Fojtík16. Ivan Černovský17. Ivan Oliva18. Pavel Fojtík19. Stanislav Nebáznivý, 20. téměř dvě hodiny starostou přehlížená odvolaná jednatelka Alena Havelková, reagoval Stanislav Nebáznivý21. Zdeněk Dyňka22. Aleš Omáčka, 23. úsměvné přirovnání nemocnice k železničnímu dopravci Petrem Šmídem24. Jiří Sobotka, Jaroslav Štencl, Pavel Fojtík a 25. Jan Ritter, Jaroslav Štencl, Jiří Sobotka.

Následně v diskuzi občanů vystoupili 26. Alan Konopásek27. Marek Velechovský28. Tomáš Mach29. Lenka Jánská, 30. vše velmi srozumitelně shrnul bývalý ekonomický náměstek nemocnice Miloslav Klíma31. Alena Havelková32. Stanislav Nebáznivý, 33. došlo i k pokusu starosty o paralizování otevřené debaty34. občanka, 35. teprve po téměř 3 hodinách schůze mohla konečně souvisle promluvit odvolaná jednatelka Alena Havelková36. Ivan Oliva37. Adriena Gabrielová, Tomáš Mach38. Jaroslav Štencl, Tomáš Mach39. Pavel Fojtík40. Tomáš Omáčka, Miloš Petera41. Pavel Fojtík, Miloš Petera42. Petr Šmíd, Martin Dvořák, Tomáš Mach43. Šárka Honcová, Tomáš Mach44. Hana Friclová a 45. Věra Havlínová.

Na závěr došlo na formální hlasování.