Nová alej stromů v Pražské ulici

14. 11. 2019 13:14

Dnes bylo po třech letech od započetí příprav přistoupeno k realizaci.

Alej stromů v Pražské ulici, vize hozená na stůl na podzim roku 2016. V tomto širokém prostoru, jednom z frekventovaných vjezdů do města, by bylo optimální stromy situovat na severní stranu ulice a stromy by mohly být i většího vzrůstu. V tomto zeleném pásu vedou ovšem téměř všechny inženýrské sítě. Projekt osazení finalizovaný v polovině roku 2018 tak řeší osazení na straně jižní a to menšími stromy, přesněji keři na kmínku, konkrétně se jedná o muchovník stromovitý. Dnes bylo tedy po třech letech od započetí příprav přistoupeno k realizaci, velké díky za to.

Fotogalerie