Nová výsadba stromů v Máchově ulici

29. 03. 2017 18:46

Předcházelo odstranění nežádoucí zeleně. Část vzrostlých stromů byla zachována a zakomponována do nové aleje.

Odborné doporučení z listopadu 2016 znělo: Přehledná jednoznačná plocha s náletovou zelení na pozemku bez inženýrských sítí. Jednoznačným cílem vznik pravidelné aleje vzrůstných listnatých domácích stromů (díky dostatku místa): lípy, javory, duby. Předcházet musí inventarizace stávající zeleně určující co vykácet kvůli nevhodnosti druhové, statické (založení z kořenové výmladnosti), kompoziční (rostoucí téměř v silnici), co ošetřit výchovnými a bezpečnostními řezy a doplnit dosadbu aleje ve vhodně určené ose nové aleje. Rekonstrukce zeleně v této lokalitě se dá realizovat velice rychle. Plocha trávníků by se měla minimálně 2× ročně séct včetně sběru osekané trávy.

Technickými službami Nymburk provedeno ve vynikající kvalitě v březnu 2017. Díky všem za spolupráci.

 

Fotogalerie