Nymburská lávka je od 13. prosince 2017 uzavřena

13. 12. 2017 16:01

Po konzultacích s odborníky na mostní konstrukce není v tuto chvíli možné zaručit bezpečnost nymburské pěší lávky přes Labe. Dokud nebude bezpečnost zaručena, bude lávka vyřazena z provozu.

Problematika stavebně-technického stavu nymburské lávky včetně návrhu nutných opatření byla již před časem zadána firmě Pontex, ta provedla nutnou diagnostiku, zpracovala projektovou dokumentaci sanace, ale vzhledem k událostem v pražské Troji nyní doporučila lávku uzavřít do detailnějšího prozkoumání.

Rada města Nymburk dnes na svém zasedání rozhodla s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky, která je od stejného projektanta jako ta zřícená v pražské Troji.

Pěší mají možnost překonání řeky lávkou přes zdymadlo, případně přes cyklopěší koridor na železničním mostě. Občané mohou rovněž využít autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí.

O dalších krocích bude veřejnost průběžně informována.

meu-nbk.cz

 

Poznámka 15. 12. 2017: Doporučení Pontexu zavřít lávku přišlo v pondělí 11. 12. večer.

Do té doby byl k dispozici jednak projekt sanace lávky odevzdaný v září 2017, kde o potřebě okamžitého omezení provozu lávky nic nestojí. Dále existuje písemné vyjádření Pontexu ze soboty 2. 12. 2017 (kdy se zřítila lávka v Troji), ve které se píše: "Trojská lávka byla dlouhodobě ve špatném stavu a její oprava se neustále odkládala s tím, že celé území se bude řešit jako celek v rámci projektu Divoká Vltava. V Nymburce vizuálně nic nenasvědčuje tomu, že by lávku mohl postihnout podobný osud. Zatím bychom nečinili žádná rozhodnutí ve smyslu zavření lávky. Je velmi pravděpodobné, že bude již příští týden vydán obecný pokyn jak u podobných konstrukcí postupovat s ohledem na možná rizika, protože visutých lávek je v ČR několik a některé nejsou v dobrém stavu. To se však netýká Nymburka."

Na středeční zasedání rady 13. 12. byl pozván autor prof. Jiří Stráský. Zavření přímo nedoporučoval, zároveň ale riziko nevyloučil. Po projednání s ním a také s Policií ČR rada rozhodla o neprodleném zavření lávky. Z tohoto důvodu byla ještě téhož dne svolána bezpečnostní rada, kde byly projednány ostatní souvislosti.

Aktuální doporučení Pontexu zavřít nymburkskou lávku není zdůvodněno přehodnocením stavu této lávky po jimi provedených průzkumech a diagnostice, ale z důvodu jejich komunikace s Policií ČR o případu v pražské Troji. V tuto chvíli se zjevně u tohoto druhu konstrukcí nemůže za bezpečnost jejich provozu nikdo s naprostou jistotou zaručit. Jaká opatření budou potřeba pro to, aby byla bezpečnost zaručena, je nyní předmětem intenzivní práce.

Doporučení Pontexu zavřít lávku přišlo v pondělí 11. 12. večer.
Do té doby byl k dispozici jednak projekt sanace lávky odevzdaný v září 2017, kde o potřebě okamžitého omezení provozu lávky nic nestojí. Dále existuje písemné vyjádření Pontexu ze soboty 2. 12. (kdy se zřítila lávka v Troji), ve které se píše: "Trojská lávka byla dlouhodobě ve špatném stavu a její oprava se neustále odkládala s tím, že celé území se bude řešit jako celek v rámci projektu Divoká Vltava. V Nymburce vizuálně nic nenasvědčuje tomu, že by lávku mohl postihnout podobný osud. Zatím bychom nečinili žádná rozhodnutí ve smyslu zavření lávky. Je velmi pravděpodobné, že bude již příští týden vydán obecný pokyn jak u podobných konstrukcí postupovat s ohledem na možná rizika, protože visutých lávek je v ČR několik a některé nejsou v dobrém stavu. To se však netýká Nymburka."
Na středeční zasedání rady 13. 12. byl pozván autor prof. Jiří Stráský. Zavření přímo nedoporučoval, zároveň ale riziko nevyloučil. Po projednání s ním a také s Policií ČR rada rozhodla o neprodleném zavření lávky. Z tohoto důvodu byla ještě téhož dne svolána bezpečnostní rada, kde byly projednány ostatní souvislosti.
Aktuální doporučení Pontexu zavřít nymburkskou lávku není zdůvodněno přehodnocením stavu této lávky po jimi provedených průzkumech a diagnostice, ale z důvodu jejich komunikace s Policií ČR o případu v pražské Troji. V tuto chvíli se zjevně u tohoto druhu konstrukcí nemůže za bezpečnost jejich provozu nikdo s naprostou jistotou zaručit. Jaká opatření budou potřeba pro to, aby byla bezpečnost zaručena, je nyní předmětem intenzivní pDoporučení Pontexu zavřít lávku přišlo v pondělí 11. 12. večer.

 

Přílohy