Nymburská lávka šla k zemi a ke dnu, demoliční práce pokračují

03. 08. 2018 18:06

Společnost STRABAG, a. s. 3. srpna 2018 provedla první část demolice lávky.

Samotné stříhání probíhalo od 8:30 a k úplnému přestřižení a pádu došlo před v 9:45. Kompletně by měla být lávka zlikvidována, včetně vytažení z řečiště a odvozu suti, 12. srpna. (viz Tisková zpráva 3. 8. 2018)

Při dalším rozbíjení konstrukce se postupně nachází další a další části zkorodovaných nosných a předpínacích lan. Na řadě míst byly objeveny dokonce přetržené ocelové dráty, které postupně v konstrukci při jejím provozu takto praskaly a zvyšovaly tak riziko náhlého kolapsu. Jedno takové místo je patrno např. na fotogafii z místa cca 2 m od konce předpjatého pásu na zálabské straně – označeno červeným kroužkem. Z obrázků je také patrný zcela jednoznačný rozdíl naprosto zdravé betonářské výztuže, která byla kvalitně zabetonována v jednotlivých betonových prefabrikátech a zkorodované soustavy průběžných nosných lan, které byly zabetonovány a zainjektovány nedbale a nebyly tak proti vlhkosti a korozi tímto způsobem chráněny.

Nymburk se díky pádu lávky v Troji mohl vyhnout stejnému osudu, který by se, žel, dále nevyhnutelně blížil. Neexistuje totiž jiný způsob, jak rozsah koroze lan zjistit, než lávku postupně rozbít. A pokud by lávka v Troji nespadla, nikdo by nepředpokládal, že může být konstrukce v havarijním stavu a přitom do poslední chvíle před pádem vypadá i se chová v podstatě standardně.

Fotogalerie