Nymburská radnice nezvládá veřejnou debatu

10. 03. 2020 10:29

V březnovém Nymburském zpravodaji r. 2020 byla publikována "přestřelka", kterou vyvolaly předchozí události na zastupitelstvu v prosinci 2019 a následný nekorektní článek místostarosty v únorovém vydání zpravodaje.

Na jednu stranu je  dobře, že se kolem článku o "Boji za čistý vzduch" rozpoutala živá debata, ještě více rozbouřit ji pomohlo odříznutí Permanentu od městských peněz. Na druhou stranu ji vedení města a redakční rada absolutně nezvládly. Daly sice prostor k vyjádření opozice a občanského sdružení, ale zároveň podlehly pokušení jejich články opět okomentovat. Tím roztočily nekonečný kolotoč. Tento přístup je velmi, velmi neprofesionální. Normální by bylo za všechny články dát jedinou obvyklou větu, že tyto názory neodrážejí postoje radnice. Tím by byl dán prostor pro to, aby si čtenář udělal obrázek sám - znal by článek s oficiálním názorem radnice, nyní by si přečetl názor opozice a občanského sdružení a úsudek by byl na něm.

Vedení města má ale nutkavou představu neustále podávat ten jediný správný pohled na svět. Ve svých reakcích zdůrazňuje, že opoziční články jsou jen reakcí na reakci na něco, samo ale dělá to, co kritizuje - stále reaguje na reakce. Nešetří invektivami a dokonce vyjádřené obavy obyvatel Zálabí označuje za poplašné zprávy. To je zcela bezohledné a neakceptovatelné, tím opravdu nikoho neuklidní a obavy nezažehná.

Odříznutí Permanentu od městských peněz je jen smutným důsledkem celostátní snahy o utlumení a postupné umlčení občanské společnosti.

Libor Malý