Nymburský zpravodaj nemá být nástroj jednostranné propagandy

12. 02. 2020 13:09

V únorovém vydání vyšel článek podepsaný místostarostou Bořkem Černým na téma "boje" za čistý vzduch.

Snaží se opodstatnit neposkytnutí finančního příspěvku spolku Permanent, který pro své spoluobčany v tomto směru již řadu let poctivě a cílevědomě pracuje a zaznamenal již řadu nepopiratelných úspěchů. V textu je řada nepodložených tvrzení a také naprosto přímé osobní osočování i obviňování na adresu některých spoluobčanů. Tito lidé nebyli žádným způsobem osloveni, aby se k tomu mohli vyjádřit. Přitom když se řadový zastupitel pokusí o své názory na některé záležitosti podělit i prostřednictvím Nymburského zpravodaje, bývá otištění takového příspěvku účelově odsouváno na některé pozdější vydání, kdy věc třeba již není aktuální. Nakonec je pak pod tento příspěvek umístěna nekorektní reakce od někoho z koalice, která má násobně větší objem, než kterým byl prostor pro původní příspěvek omezen. Pak má samozřejmě málokdo chuť se o něco takového znovu bezelstně pokoušet. Tato zkušenost totiž vznikla s příspěvkem, který byl naprosto neosobní, neútočný, věcný.

Zneužívání tohoto druhu tiskovin těmi, co právě daný úřad vedou, sice není ojedinělým nešvarem. Znamená to ale, že redakce zcela rezignuje na svou funkci a k takovémuto chování svých nadřízených beze slova přihlíží?

Měsíčník, který radnice rozesílá bezplatně do všech schránek ve městě, by měl být pro publikování názorů jednotlivých zastupitelů otevřený. Zajisté je v Nymburce řada lidí, které smýšlení jejich volených zástupců zajímá. Koho politická debata obtěžuje, jednoduše jí nemusí číst. Takováto rubrika by ovšem měla mít svá jasná férová pravidla a mantinely. Praxe je nyní v Nymburce, žel, zcela jiná.

- - - - - - - 

Z internetových stránek města (vloženo: 10.02. 2020):

"Stavební úřad v Mladé Boleslavi, přerušil řízení o dodatečném povolení stavby pro APP (dříve AZOS)

Magistrát města Mlada Boleslav a jeho stavební úřad zjistil, že žádost o dodatečném povolení stavby neobsahuje požadované náležitosti, bez kterých nelze v řízení dále pokračovat (řízení zahájeno 20. 3. 2014). Při ohledání na místě stavby 10. ledna 2020, shledal rozdíly v předložené dokumentaci, v porovnání se skutečným stavem. Z uvedeného důvodu byl rovněž vyjádřen nesouhlas dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví. Stavebník byl proto vyzván k doplnění žádosti a odstranění nedostatků. Stavební úřad rozhodl o přerušení řízení do doby, než budou nedostatky odstraněny."