O nymburské lávce pro pěší z někdejšího denního tisku

07. 12. 2017 20:25

V roce 2005 se začalo mluvit o opravě lávky přes Labe.

"Lávka z roku 1985 byla podle mého špatná funkčně, provozně i technicky a navrhoval jsem tehdejšímu vedení radnice  a odboru správy majetku její výměnu," říká architekt Jan Ritter starší. 12. ledna 2005 o tom vyšel článek v Nymburském deníku. Byly k němu i skicy:

Dne 12.1.2005 o tom vyšel i článek v Nymburském deníku.
Ten přikládám, byly k němu i skicy.

 

CYKLISTÉ VERSUS AUTA NA  NYMBURSKÉM MOSTĚ

DOPIS ČTENÁŘE                                názor občana města – cyklisty - řidiče - architekta

 

Reaguji na výzvu redakce a sděluji svůj příspěvek k problematice cyklistů na mostě.

 

ŘIDIČI kontra CYKLISTÉ

V polemice kolem „odstranění“ cyklistů z Nymburského mostu mají svou pravdu obě strany. Jak řidiči, kterým cyklisté na mostě překáží (a mají o ně strach), tak ti, kteří považují lávku na zálabské straně pro cyklisty za ještě nebezpečnější, než most. Jsem řidič i cyklista. Mám-li se přiklonit na některou stranu, dávám jednoznačně za pravdu názoru zastupitelů a cyklistů, kteří stojí na straně Antonína Rufera a kteří nechtějí opustit své „pozice“ na kamenném mostě.

 

NEJEZDĚTE  NA  KOLE,  JEĎTE  AUTEM?

Představme si, že kamenný most bude uzavřen pro cyklisty a na obou stranách pěší lávky bude osazena dopravní značka „CYKLISTO SESEDNI Z KOLA“. Někteří sesednou, někteří pojedou a budou ohrožovat chodce a děti. Ale nakonec se můžeme dočkat toho, že mnoho dosavadních cyklistů raději pojede autem. Tím ale zahustí motorovou dopravu na mostě. Zhorší tak dosavadní kritickou dopravní situaci nejen na mostě ale i ve městě, o nedostatku parkovacích ploch nemluvě.

Nebylo by tedy potlačení cyklistické dopravy mezi Zálabím a městem kontraproduktivní?

(Zde by mohl následovat rozbor dopravního systému města, hlavních tahů,  parkovacích ploch i cyklistických tras. Kromě Labské stezky je organizace pohybu cyklistů po Nymburce „pole neorané“. Tuto problematiku ale nechme do jiné úvahy a vraťme se na most a lávku.)

 

NÁZORY JSOU RŮZNÉ

Jak rozmotat klubko problémů? Postačí opravit propadlé kanály? Zavřít most pro kamióny? Omezit jejich váhu? Či dokonce zavést poplatky?

Nestálo za to při rekonstrukci mostu předvídat vývoj a najít takové technické řešení při vedení potrubí a kabelů, které by zachovalo alespoň pro cyklisty použitelné původní chodníky na mostě, (např. s oddělujícím zábradlím směrem do vozovky?).  Po chodnících se přece až do 80. let pohybovali oběma směry děti do školy, lidé do práce i na nákupy, matky z kočárky atd.

 

OBCHVAT

Můj názor je, že i když bude postaven nejen východní obchvat ale i uzavřený vnější okruh kolem města, kolizní situace mezi cyklisty a auty na „kamenném“ mostě zůstane. Jaké tedy navrhuji řešení?

Dle mého chyba je v projektu lávky, jejíž konstrukce je sice zajímavá, ale není vhodná pro danou situaci. Problém je v malé šířce lávky a také v nevhodném podélném profilu lávky. Nikdo dnes neví v jakém stavu jsou ocelová lana v dutinách panelů a mluví se o nákladné rekonstrukci kolem 10 miliónů Kč. Takovou investici bych považoval přinejmenším za neuváženou.

 

VELBLOUD DVOUHRBÝ

(Dovoluji si citovat starý výrok 80ti letého cyklisty, turisty a hokejisty pana Hanzla ze Zálabí) Proč je nevhodný podélný profil? Uprostřed řeky je z důvodu minimální výšky pro lodní dopravu lávka v největším průhybu. Cyklisté i chodci ale zcela zbytečně musí dnes a denně překonávat při každé cestě převýšení několika metrů na obou dvou pobřežních pilířích. Je zřejmé, že daleko pohodlnější by bylo, kdyby nejvyšší bod lávky byl pouze jeden, a to uprostřed.

 

ŠÍŘKA:

Současnost: dnešní lávka je široká 3 m.

Pro bezpečný a pohodlný provoz cyklistů a chodců je zapotřebí pro obousměrnou jízdu cyklistů pruh široký 2,5 m. Uprostřed bych doporučil lehké oddělující zábradlí a stejný druhý pruh pro pěší široký 2,5 m.

 

ZÁVĚR A NÁVRH:

Takže jediným rozumným řešením, dle mého názoru, je zrušit nevyhovující „girlandovou“ mostovku, snížit pilíře i krkolomné předmostí na zálabské straně a osadit ocelovou  konstrukci nové 5m široké lávky s jedním nejvyšším bodem uprostřed. Jak je vidět na přiložených schematických návrzích, tento nejvyšší bod nové lávky bude výškově odpovídat dnešnímu nejnižšímu bodu ve středním prověšeném poli.

Takováto lávka bude přijatelná pro jízdu cyklistů i pohodlná a bezpečná pro chodce.

 

12. ledna 2005, Ing. arch. Jan Ritter st.

 

Fotogalerie