Odborní poradci města

03. 10. 2017 17:20

Městský úřad Nymburk využívá od října 2016 služby odborných poradců v oblasti dopravy a zeleně.

Dopravním poradcem je nymburský rodák Ing. Marek Mejzr a pro záležitosti městské zeleně Ing. Jan Lukeš, který je původem z Jihlavy. Pracují na dohodu o provedení práce a rozsah jejich činnosti se pohybuje většinou v rozmezí 10 - 25 hodin měsíčně.

K tomuto kroku bylo přistoupeno po vzoru jiných měst, kde takováto externí spolupráce přináší zcela jednoznačné pozitivní výsledky.
Jako dopravní poradce byl osloven nymburský rodák Ing. Marek Mejzr, pro záležitosti městské zeleně Ing. Jan Lukeš, který je původem z Jihlavy. Pracují na dohodu o provedení práce a rozsah jejich činnosti se pohybuje většinou v rozmezí 10 - 25 hodin měsíčně.
Jako konzultanti jsou k dispozici všem voleným zástupcům, úředníkům i příspěvkovým organizacím, zejména Technickým službám. Účastní se v případě potřeby osobních jednání, zejména se osvědčují jako konzultanti při přípravě investičních projektů. Při některých projektech roli projektanta sami zastupují, což výrazným způsobem šetří čas i peníze. K dané problematice vždy poskytnou písemně svůj nezávislý odborný názor a konkrétní doporučení. Postupně tedy vzniká portfolio řešení na desítky bolavých míst města. Průběžně tím mj. rozšiřují vhled do oboru mezi politiky i úředníky. Velmi cennou pomoc poskytují poradci při zodpovídání dotazů a stížností občanů a pokud možno při hledání východisek aktuálních problémů.
Převážně se tedy jedná o spolupráci s vedoucím a referenty odboru správy městského majetku, kteří jsou vytíženi nespočtem úkolů a související administrativní prácí v rámci úřadu. Pro ně je tedy tato kooperace zásadním atributem kvality výsledků naší společné práce. To by mělo být postupem času čím dál více patrno i v samotných ulicích města.
Ing. Marek Mejzr, nyní pracuje jako vedoucí provozních technologií v oblasti autobusové dopravy. Absolvoval Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice (obor Technologie a řízení dopravy). S městem průběžně spolupracoval již v minulosti, mj. na přelomu let 2011/2012 jako člen řídící skupiny projektu Generel pouliční dopravy. Významnou roli sehrál při mnoha jednáních o integraci MHD, připravil občanský dotazník po jejím zavedení a vděčíme mu za vyjednání spolupráce s dopravní fakultou v Pardubicích, která pracuje na koncepci dopravy na celém území města.
Ing. Jan Lukeš, nyní pracuje jako vedoucí přípravy a realizace v zahradnické firmě s 25 zaměstnanci, arborista (držitel certifikátu ČCA /český certifikovaný arborista), stavbyvedoucí.
Absolvoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně – Lesnická fakulta - obor Krajinný inženýr. V rámci spolupráce s městem funguje mj. jako nezávislý odborný hodnotitel v případě nutnosti kácení či ošetřování stromů, inicioval úvahy nad založením ekofondu a také navrhl komplexní přístup k revitalizaci městské zeleně, pro čež jsou k dispozici dotační tituly. Především mu ovšem vděčíme za průběžnou koncepční koordinaci výsadeb.

Jako konzultanti jsou k dispozici všem voleným zástupcům, úředníkům i příspěvkovým organizacím, zejména Technickým službám. Účastní se v případě potřeby osobních jednání, osvědčují jako konzultanti při přípravě investičních projektů. Při některých záležitostech roli projektanta sami zastupují, což výrazným způsobem šetří čas i peníze. K dané problematice vždy poskytnou písemně svůj nezávislý odborný názor a konkrétní doporučení. Postupně tedy vzniká portfolio řešení na desítky bolavých míst města. Průběžně tím také prohlubují orientaci v oboru mezi politiky i úředníky. Velmi cennou pomoc poskytují poradci při zodpovídání dotazů a stížností občanů a pokud možno při hledání východisek aktuálních problémů.

Převážně se tedy jedná o spolupráci s vedoucím a referenty odboru správy městského majetku, kteří jsou vytíženi nespočtem úkolů a související administrativní prací v rámci úřadu. Pro ně je tedy tato kooperace zásadním atributem kvality výsledků naší společné práce. To by mělo být postupem času čím dál více patrno i v samotných ulicích města.

Ing. Marek Mejzr, nyní pracuje jako vedoucí provozních technologií v oblasti autobusové dopravy. Absolvoval Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice (obor Technologie a řízení dopravy). S městem průběžně spolupracoval již v minulosti, mj. na přelomu let 2011/2012 jako člen řídící skupiny projektu Generel pouliční dopravy. Významnou roli sehrál při mnoha jednáních o integraci MHD, připravil občanský dotazník po jejím zavedení a vděčíme mu za vyjednání spolupráce s dopravní fakultou v Pardubicích, která pracuje na koncepci dopravy na celém území města.

Ing. Jan Lukeš, nyní pracuje jako vedoucí přípravy a realizace v zahradnické firmě s 25 zaměstnanci, arborista (držitel certifikátu ČCA /český certifikovaný arborista), stavbyvedoucí. Absolvoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně – Lesnická fakulta - obor Krajinný inženýr. V rámci spolupráce s městem funguje mj. jako nezávislý odborný hodnotitel v případě nutnosti kácení či ošetřování stromů, inicioval úvahy nad založením ekofondu a také navrhl komplexní přístup k revitalizaci městské zeleně, pro čež jsou k dispozici dotační tituly. Především mu ovšem vděčíme za průběžnou koncepční koordinaci výsadeb.

(viz Nymburský zpravodaj říjen 2017)