Oživení parku na Kostelním náměstí

03. 07. 2017 18:22

V parku Na Hradišti u kostela sv. Jiljí vznikla zpevněná plocha vhodná mj. pro hraní pétanque.

Z tiskové zprávy radnice: Část travnaté plochy v málo užívaném parku byla upravena ve spolupráci s TS Nymburk na herní plochu s mlatovým povrchem. Město doufá, že úprava oživí tento prostor k herním aktivitám a odpočinku občanů s výhledem na kostel.

Rada města schválila návrh na realizaci zpevněné plochy v části parku Na Hradišti. Konkrétně se jedná o parcelu č. 53 na Kostelním náměstí, která není nijak koncepčně parkově upravována a v současné době je využívána zejména studenty ke krátkodobému setkávání během přestávek ve výuce nebo k venčení psů. V rámci oživení této lokality byla upravena část parku na plochu s mlatovým povrchem o rozměrech 9 ×12 m, která by zejména při hezkém počasí mohla přispět k atraktivitě tohoto parku. Místo se tímto může stát jedním z vyhledávaných míst k trávení odpočinku a herním aktivitám občanů města. Navržená úprava parku byla orgánem památkové péče posouzena jako přípustná. Realizaci provedly Technické služby města Nymburka v rámci jejich hlavní činnosti a také vymění odpadkový koš, upraví zeleň a dodají lavičku. Dále bylo jednáno se zástupci spolku PC Mimo Done Nymburk z.s., který je ochotný se smluvně zavázat k údržbě celé této zpevněné plochy i jejího travnatého okolí, které bude ovšem nadále k dispozici veškeré veřejnosti jako kterýkoli jiný park.

že dojde k oživení tohoto prostoru k herním aktivitám občanů a odpočinku s v