Pěší cesta ke Kauflandu byla upravena

04. 01. 2018 16:10

Vyšlapanou cestou za prodejnou Lidl na Zálabí si řada lidí pěšky i na kole již několik let zkracuje cestu k sousednímu Kauflandu.

Cestička vyšlapána v travnatém povrchu byla vždy po dešti rozbahněná a místy zůstávaly stát i kaluže vody. Pozemky, přes které tato zkratka prochází, jsou ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., která se doposud zabývala celkovou modernizací jejich prodejny a také rozšířením směrem k této pěšině. Dohoda s městem o kultivaci této cesty byla tedy do finálního zpracování jejich záměru problematická. Nyní je návrh ve fázi konkrétní stavební studie a jeho součástí je i nová zpevněná cyklopěší cesta podél západní hranice pozemku. Město prozatím dohodlo alespoň dočasnou úpravu této cesty válcovaným štěrkem. V současné době je již položena hrubá vrstva kameniva, následovat bude prosypání jemnějším materiálem a zaválcování. Cesta by měla být sjízdná i pro cyklisty. Úpravu provádějí Technické služby města Nymburk a celkové náklady se budou pohybovat kolem 20 000 Kč.

Předpokládáme, že cesta zůstane v takto dokončeném stavu do zahájení stavby v roce 2019 nebo 2020. Během přestavby nového Lidlu bude nutné tento průchod dočasně uzavřít. Nová cesta bude z asfaltu, nebo případně z betonové dlažby.

Fotogalerie