Petice za Ivetu Friedlovou

02. 02. 2020 11:30

Občané organizují petici za pokračování Ivety Friedelové ve funkci ředitelky Nymburského kulturního centra.

S Ivetou se v Nymburce podařilo to nejcenější, že si kvalitní kulturu nadšeně spoluvytváří sami lidé. V textu petice je vše naprosto přesně popsáno. Stojíme na 100% za ní a za její prací. Zasadíme se všemi silami o to, aby v práci mohla dále pokračovat. Kdyby skončila, přišli bychom v Nymburce vážně o velmi mnoho dobrého.

Petici můžete podepsat zde.

---

Píše se v ní:

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Iveta Friedelová pokračovala nadále v práci na pozici ředitelky Nymburského kulturního centra (dále jen NKC).

V pátek 31. ledna 2020 se objevila informace o plánovaném odvolání Ivety Friedlové z funkce šéfky NKC. Přitom za výsledky její práce by bylo na místě jí naopak oficiálně ocenit a podporovat v další práci.

Do funkce vstoupila s nasazením a během svého čtyřletého působení se stala zkušenou dramaturgyní a organizátorkou nymburské kultury s nezpochybnitelnými úspěchy.

Vytvořila kulturní platformu se vztahem k regionu, která spojuje lidi s odlišnými zájmy, preferencemi a napříč různými sociálními i věkovými skupinami. NKC se tak stalo skutečným centrem kultury, ve kterém se mohou občané pravidelně setkávat.

NKC je organizací, která přináší do Nymburka kvalitní kulturu ze celé republiky a zároveň zviditelňuje město navenek, podporuje lokální začínající umělce a představuje jejich tvorbu občanům.

Za čtyři roky ve funkci se jí podařilo prostřednictvím této příspěvkové organizace zlepšit kvalitu, efektivitu, vizuální styl a komunikaci kulturní produkce města:

- Iniciovala a zrealizovala proměnu foyer MKS v unikátním prostor s kavárnou, ve kterém se pravidelně konají výstavy, koncerty a debaty. Kino dostalo klubovou podobu a vhodnou kombinací dramaturgie a společenských akcí po čtyřech letech tohoto provozu poprvé ve své historii vykázalo zisk. Loni kino navštívilo přes 20 000 diváků.

- Rozšířila spektrum akcí o celou řadu dalších kulturních a společenských událostí (Pecha Kucha Night, Vem-ber, Čas na čaj, Festival Jeden svět, Zkrátka animace, Listování, Tvořílkov, Mamakino, Workshopy, Cestopisné pořady, Adventní neděle…).

- Inovovala tradiční kulturní akce jako Nymburské posvícení s jarmarkem a Přístavní slavnosti, kterým dala zcela novou tvář.

- Podporovala občanské a komunitní akce (např. Restaurant Day, Den architektury atd.)

- Iniciovala kvalitní a jednotnou vizuální komunikaci organizace, počínaje změnou samotného názvu.

- Sestavila a vede nadšený tým lidí zapálených pro věc.

Domníváme se, že Iveta Friedelová je na své pozici výjimečně schopnou osobností a vedení města by mělo dělat vše proto, aby zde pro občany pracovala, dokud jí budou síly a vnitřní motivace stačit. Obáváme se, že tímto odchodem bude ohroženo její čtyřleté dílo budování přitažlivé tváře nymburské kulturní scény určené pro všechny.

Děkujeme.

---

„Ročně vyrážím téměř na stovku vystoupení na různých místech a zrovna NKC s paní Friedelovou v čele vždycky patřilo mezi instituce, se kterými byla perfektní dohoda a vždy mě tam čekalo velmi milé uvítání. Také proto se stal jediným místem, kde jsem vystupoval také v pátek, kdy mívám obvykle volno – a sám jsem do Nymburka začal na akce NKC jezdit. Bohatost programu totiž je na patnáctitisícové město výjimečná. Přednášky v kině jsme vždy bez problémů a naší další účasti vyprodali, což jednoznačně byla zásluha dobré propagace se strany paní Friedelové a důkaz toho, že v Nymburce vybudovala stálé publikum. Neznám důvody pro odvolání paní Friedlové, nicméně za sebe mohu zcela zodpovědně prohlásit, že jsem ji poznal jako velmi svědomitou a schopnou pořadatelku a i díky jejímu lidskému přístupu se pro mě Nymburk stal velmi oblíbeným místem, kam jsem se mohl vždycky těšit.“ - Ladislav Zibura, spisovatel a cestovatel

 „Naše LiStOVáNí v Nymburce začalo nedávno, ale okamžitě se tohle město dostalo mezi naše pravidelné každoměsíční scény. A to samozřejmě díky skvělé atmosféře, kterou vždy vytvořilo publikum ve foyer kina Sokol. Ivetu Friedelovou neznáme nijak osobně, jen víme, ze srovnání, které máme v 200 českých městech, že jednání s ní bylo skvělé, pružné, že bylo vždycky plno a ta rovnice prostor + divadlo + diváci se vždy rovnala na jedničku.“ - Lukáš Hejlík, LiStOVáNí.cz (herec, moderátor, gastronadšenec, influencer)

 „Ivetu jsme poznali takřka hned po nástupu do její funkce. Přinesla do své práce entuziasmus, energii. Za těch pár let nasbírala profesní zkušenosti, dramaturgický cit i sociální kapitál, který je pro její práci tak potřebný a který se v žádné škole nevyučuje. Její práce je pro město cenným kořením, z Nymburského kulturního centra udělala kulturní instituci s dopadem pro celou místní komunitu. Chuť do práce, přímost v jednání, otevřenost nápadům – to jsou první slova, věci, které se nám s jejím jménem pojí. Přicházet o takovéhle lidi je mrháním tím nejcennějším – lidským kapitálem a talentem, kterých na místní úrovni není nikdy dost.“ - Alena a Martin Vandasovi, filmoví producenti MAUR film

 „S Ivetou Friedelovou a jí vedeným NKC je radost spolupracovat, vždy vyjde člověku vstříc, poslechne si jeho nápad a i když akce není třeba jejím šálkem čaje, nabídne pomocnou ruku, nebo nápad při jejím řešení.“ - Vojtěch Zikmunda, fotograf, organizátor kulturních akcí v Nymburce

 „O Ivetě Friedlové jako o člověku č. 1 na kulturu v Nymburce možná nejvíce vypovídá to, že lidi byli ochotní se podílet na organizaci akcí prostě jen kvůli nadšení, které Iveta šířila kolem sebe. I když to bude znít pateticky, tak Iveta do všeho dávala srdce a bylo to vidět. Díky ní jsem získal pocit, že v Nymburce je na co být hrdý.“ - Jakub Macura, vedoucí skautského oddílu Cefeus, organizátor kulturních akcí v Nymburce

 „Iveta Friedelová je jeden z důvodů, proč jsem Nymburk nejen navštívil jako přednášející v NKC a cítil jsem se zde vřele přijat a jako mezi svými, ale také se do něj vracím. Účastním se takřka pravidelně akcí z bohatého programu, který nabízí ojedinělé události, a to i přesto, že běžně pobývám v Praze. Její zásluhy o kulturní život v Nymburce považuji za nepopiratelné a má moji plnou podporu v pokračování své činnosti.” - Jan Lukačevič, vědec, popularizátor a člen PC Mimo Done Nymburk

 „Klidně tam napište, že vítězí ego nad zdravým rozumem a zájmy města. To jim vzkazuji.” - Jan Vlasák, scénograf, držitel tří Českých lvů

 „Velmi dobře zná Nymburk. Dlouhodobě sleduje kulturní scénu ve městě, a tak zná i její potřeby. Zároveň ví, co se děje v okolním civilizovaném kulturním světě. Byla jmenována ředitelkou na základě výběrového řízení. Má vzdělání v oboru a na pozici nastupovala s praxí v mezinárodně renomované kulturní instituci. Pro Nymburské kulturní centrum vytyčila jasný směr, kterého se drží. S citem kultivuje kulturu ve městě a dostává Nymburk na kulturní mapu České republiky. Podařil se jí restart nabídky pro mladé, nezapomíná ale ani na seniory. Fungování organizace za poslední čtyři roky není v rozporu s její zřizovací listinou a předmětem činností v ní uvedených. Existují ve veřejně dostupných materiálech informace o nespokojenosti zřizovatele příspěvkové organizace s jejím vedením? Za uplynulý rok zápisy z jednání a schůzí Rady města, zápisy z jednání Komise pro školství, kulturu a cestovní ruch (orgán Rady města), ani veřejně prezentované informace Odboru školství, kultury a památkové péče, který má na starosti metodické řízení kulturních organizací města a jejich rozpočty, nic takového nenaznačují. Proto by se mělo pokračovat v rozdělané práci.“ - Jan Červinka, občan, Galerie JII

"Ivetu Friedelovou jsem poznal jako profesionála ve svém oboru. Je s ní radost spolupracovat. Vážím si ji. Myslím, že dala nymburskému pojetí kulturního života nový rozměr. Baví mě chodit na Restaurant Day, super akce jsou Pecha Kucha Night, nebo Cestopisné pořady či Listování. A udělat z předsálí kina Sokol také debatní scénu - naprosto geniální. Já bych dal tomuto nymburskému talentu ještě šanci. Kultura se dělá pro lidi, ne pro politiku." - Jaroslav Kmenta, investigativní novinář, čestný občan města Nymburk

---

Za petiční výbor:

Alena Vandasová, producentka, Nymburk

Vojtěch Říha, hudebník, Nymburk

David Růžička, fotograf, Nymburk

Ladislav Zibura, spisovatel a cestovatel, Praha

Jan Lukačevič, vědec, Praha

Matěj Prášil, student, Dvory, Nymburk