Plavecký bazén Nymburk

18. 05. 2018 06:52

Shrňme si základní aktuální informace o projektu rekonstrukce nymburského bazénu.

- Žádná z cen, které byly při dosavadních variantních studiích uváděny, nebyly nikdy podloženy relevantní kalkulací. Tu lze udělat až v podrobnější fázi projektu, ve které jsme až nyní a bude následně podrobena odborné revizi.

- Předpoklady ceny mohly být doposud pouze jenom přáním, nikoli realitou.

- Tvůrcům finálního návrhu bazénu byly variatní studie napřímo zadány již na jaře 2016 za starosty Macha a prezentovali je osobně veřejnosti v Obecním domě v dubnu 2016.

- V úvodu projektu na podzim 2016 pomohli s dopracováním návrhu. Jednalo se v tomto směru o dispoziční řešení, tvary a kompozici relaxačních bazénů a architektonické řešení fasád. Rozsah zadání se tím nikdy nenavyšoval, naprosto nic se touto spoluprací neprodražilo a cena vynaložených prostředků na přípravu dokumentace nepřevýší vysoutěženou částku.

- Na samotném návrhu bazénu není naprosto nic, co by zvyšovalo celkovou investici. Např. tobogán je vyprojektován, ale lze ho snadno vynechat. Navíc konečně máme podloženo, kolik vše, z čeho se provoz tobogánu skládá, dnes stojí. Tak je to i s ostatními součástmi stavby. Celý projekt lze ale jednoduše realizovat pouze v základním minimu pro plavání.

- Zpracovatel projektové dokumentace vzešel z výběrového řízení v srpnu 2016, tedy opět ještě za starosty Macha. V zadání ovšem nebyl žádný finanční limit, do kterého by se měla investice vejít.

(Mimochodem, na pracovní schůzce zastupitelů v dubnu 2018 zpracovatel PD jasně řekl, že za 100 miliónů nelze ani zdaleka v dnešní době sebemenší plavecký bazén vybudovat a na takový limit by nikdy nemohl jako projektant přistoupit, což slyšeli všichni přítomní zastupitelé.)

Závěr: Starý bazén se nechal posledních 5 – 10 let dosluhovat na hranici životnosti, která je teď zjevně na konci. Nyní bude otázka, zda ve městě opravdu chceme mít nějaký bazén a zda na něj máme.