Podpora vlastníků nemovitostí v centru města

21. 12. 2016 14:28

Město Nymburk nabízí finanční přispění na obnovu plášťů budov v památkové zóně.

Město Nymburk bude v roce 2017 přispívat na opravu plášťů budov v centru města. Příspěvek se bude vztahovat na stavby, které jsou součástí městské památkové zóny a na stavby, které jsou zapsanými památkami na území celého města Nymburka.

Příspěvek bude možné požadovat na části staveb, které se pohledově uplatňují ve veřejném prostoru města. Jedná se tedy o fasády včetně oken a dveří, střešní krytiny a klempířské práce. Podmínkou pro získání příspěvku bude dosažení konečného pohledového stavu stavby. Podané žádosti budou posuzovány odbornou komisí.
Program bude ve finálním znění vyhlášen do konce ledna 2016. Do konce dubna 2016 budou přijímány žádosti, následně vyhodnocovány a přípraveny ke schálení zastupitelstvem, které bude svoláno 28. 6. 2016.
Příspěvek bude poskytován do max. výše 30% celkových nákladů předmětných částí stavby. Maximální výše poskytnutého příspěvku bude 500 tis. Kč.

Příspěvek bude možné požadovat na části staveb, které se pohledově uplatňují ve veřejném prostoru města. Jedná se tedy o fasády včetně oken a dveří, střešní krytiny a klempířské práce. Podmínkou pro získání příspěvku bude dosažení konečného pohledového stavu stavby. Podané žádosti budou posuzovány odbornou komisí.

Program bude ve finálním znění vyhlášen do konce ledna 2017. Do konce dubna 2017 budou přijímány žádosti, následně vyhodnocovány a přípraveny ke schálení zastupitelstvem, které bude svoláno 28. 6. 2016.

Příspěvek bude poskytován do max. výše 30% celkových nákladů předmětných částí stavby. Maximální výše poskytnutého příspěvku bude 500 tis. Kč.