Poskytování grantů v roce 2017

23. 01. 2017 22:00

Aktuálně probíhá příjem žádostí o granty.

Žádosti pro první kolo v roce 2017 se přijímají prostřednictvím webové aplikace – žádosti o grant, nejpozději do 2. 2. 2017. Více informací zde.