Přijďte vysadit strom!

15. 10. 2017 07:12

Město ve spolupráci s Místní akční skupinou Podlipansko, o.p.s. získá dotaci na výsadbu stromů ve skautském areálu Veslák.

Jedná se o projekt Tisíc stromů pro Podlipansko, v rámci kterého bude vysázeno přes 600 stromů a stromků v našem regionu díky podpoře TPCA a jejich grantovému programu. V Nymburce bude takto do zeleně investováno téměř 35.000,- Kč se 40% spoluúčastí. Podmínkou programu je participace veřejnosti formou dobrovolnické práce při samotné výsadbě. To se podařilo naplánovat prostřednictvím Skautského střediska Krahujec, které Veslák využívá pro svou činnost.

Výsadba je krom velkých stromů zaměřena též na staré odrůdy stromů ovocných, tzv. špičáky, což jsou stromky bez založené koruny. Pro dané místo jsme vybrali sortiment obsahující 12 lip, 5 dubů, 6 javorů, 3 jírovce, 3 habry, 3 ořešáky a 3 třešně. Zároveň bylo uvážlivě naplánováno a vykolíkováno rozmístění sazenic, aby skauti v rámci svých říjnových schůzek připravili potřebné výkopy pro výsadbu. Ta proběhne v neděli 5. listopadu od 9:00. Všichni jste srdečně zváni. S sebou si vezměte pracovní rukavice, rýč a dobrou náladu. Občerstvení bude zajištěno!