Projekt dětské kavárny v Nymburce

18. 04. 2018 12:27

Podpořte tento projekt a odměna vás nemine!

Rada města schválila pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 86,30 m2 v přízemí budovy náměstí Přemyslovců čp. 9 v Nymburce (Eliška), pro účely provozování kavárny pro matky s dětmi. Tento bohulibý projekt je možno podpořit na prtálu hithit.com. Odměnou se stane nejen dobrý pocit, ale i možnost bezplatného využití či mnoho dalších benefitů dle výše vašeho příspěvku.

Takovou aktivitu považujeme mj. za velice inspirativní, jak potenciál města obohacují sami jeho obyvatelé.

Text z webu hithit.com: "Přistěhovali jsme se s dětmi nedávno do Nymburka, protože mi toto město přijde pro výchovu dětí a rodinný život mnohem lepší než velkoměsto. Jsou tu moc přátelští lidé a celkově nálada ve městě mi přijde opravdu příjemná. Brzy jsem ale zjistila, že kromě procházek kolem Labe a pár hřišť toho město pro rodiče s dětmi moc nenabízí. Zejména v zimních měsících zde velmi postrádám prostor, kde si mohou děti pohrát a rodiče spočinout u dobré kávy, aniž by dětský křik komukoliv vadil. Takže mám na vybranou, buď si budu stěžovat, anebo s tím něco udělám. Mluvila jsem s pár maminkami z Nymburka a v podstatě mi všechny potvrdily, že kavárnu s hernou město nutně potřebuje. A můj názor je - když už, tak pořádně. Zašla jsem tedy na magistrát a zjistila, že je k pronájmu krásný prostor ze zadní strany náměstí, bývalá Vinárna s Fortunou. Byla jsem nadšená, to je přesně to místo - udělala jsem projekt a město mi pronájem schválilo...teď už jen sehnat peníze, čehož chci docílit pomocí crowdfundigu na stránkách hithit.com."