Rekonstrukce ulice Lipová

21. 09. 2017 09:29

V měsících září roku 2017 až dubnu roku 2018 budou v Lipové ulici probíhat stavební práce na rekonstrukci komunikace.

Nejprve úsek mezi ulicemi Okružní – Hronětická, pak Hronětická - Doubravská a Doubravská – Feuersteinova.

nejprve úsek mezi ulicemi Okružní
– Hronětická, pak Hronětická - Doubravská a Doubravská – Feuersteinova.
V rámci stavebních úprav dojde k rekonstrukci vozovky a chodníků, veřejného osvětlení a
bude vyřešena výsadba zeleně. Současně provedou Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.
výměnu páteřních rozvodů kanalizace, včetně přípojek k domům.
Je nutné, aby si majitelé nemovitostí, kteří nemají vodovodní a kanalizační přípojky
v pořádku, zajistili jejich generální opravu přímo u VaK Nymburk a.s. formou písemné
objednávky. Vlastníci nemovitostí, u kterých jsou dešťové svody vyvedeny na chodník, si
musí tyto svody zaústit do jednotné kanalizace. Pro Vaši informaci uvádíme, že tyto přípojky
dle zákona 274 Sb. §3 zřizuje majitel nemovitosti na své náklady.
Dále upozorňujeme občany žijící v této oblasti na požadavek zvýšené opatrnosti při pohybu
po komunikacích během realizačních prací. V době výstavby budou vjezdy vozidel do
objektů zajištěny v součinnosti s prováděcí firmou. Svoz domovního odpadu a bezpečný
přístup do jednotlivých objektů zajistí stavební firma.
Případné nejasnosti doporučujeme řešit individuálně se stavbyvedoucím zhotovitele, firmy
HALKO stavební společnost s.r.o. Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, panem
Lambertem, mob.:777 299 872, popř. s technickým dozorem stavebníka, Ing. Jiřím Friedelem,
mob.: 739 043 051.

Viz www.mesto-nymburk.cz:

V rámci stavebních úprav dojde k rekonstrukci vozovky a chodníků, veřejného osvětlení a bude vyřešena výsadba zeleně. Současně bude provedena výměna páteřních rozvodů kanalizace, včetně přípojek k domům. Je nutné, aby si majitelé nemovitostí, kteří nemají vodovodní a kanalizační přípojky v pořádku, zajistili jejich generální opravu přímo u VaK Nymburk a.s. formou písemné objednávky. Vlastníci nemovitostí, u kterých jsou dešťové svody vyvedeny na chodník, si musí tyto svody zaústit do jednotné kanalizace. Pro Vaši informaci uvádíme, že tyto přípojky dle zákona 274 Sb. §3 zřizuje majitel nemovitosti na své náklady. Dále upozorňujeme občany žijící v této oblasti na požadavek zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích během realizačních prací. V době výstavby budou vjezdy vozidel do objektů zajištěny v součinnosti s prováděcí firmou. Svoz domovního odpadu a bezpečný přístup do jednotlivých objektů zajistí stavební firma. Případné nejasnosti doporučujeme řešit individuálně se stavbyvedoucím zhotovitele, firmy HALKO stavební společnost s.r.o. Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, panem Lambertem, mob.:777 299 872, popř. s technickým dozorem stavebníka, Ing. Jiřím Friedelem, mob.: 739 043 051.