Revitalizace sídliště Jankovice

01. 07. 2018 10:55

Projektová dokumentace pro povolení stavby je téměř hotova.

Během letních měsíců by se k ní měly vyjádřit všechny dotčené správní orgány, aby následně mohla být podána žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Konečný návrh je výsledkem dobré spolupráce mezi městem a generálním projektantem, architekty a konzultanty v oblasti dopravy a městské zeleně. Koncepty návrhů byly několikrát diskutovány i s veřejností a všechny připomínky byly zváženy a v možném rozsahu zapracovány tak, aby výsledné řešení bylo jako celek smysluplné.

Po poslední veřejné diskuzi s obyvateli Jankovic je ještě vyhlášena anketa o preferenci materiálu chodníků a silnic. Budeme rádi, když se jí zúčastní kdokoli, kdo na tyto úpravy povrchů má nějaký názor, zejména po zkušenostech na sídlišti Drahelice. Zda jste spokojeni s betonovou dlažbou se širokými spárami (zkosené hrany), nebo zda byste uvítali hladký povrch, tedy dlažbu s rovnými hranami (např. jako dlažba v ulici Lipové) či by vám nejlépe vyhovoval asfalt.

Na příští rok by tedy měla být akce Jankovice připravena k zahájení realizace. Počítá se s jejím rozdělením na dvě etapy. Výsadami konečného řešení je výrazné navýšení parkovacích míst, efektivně řešené a pohodlné cyklopěší trasy, moderní řešení křižovatek, koncepční začlenění kvalitní zeleně a úprava vnitrobloků jako stinného klidového parku. V budoucnu bude pokračováno v  návrzích využití otevřené plochy v severní části území. Počítá se s uplatněním dětských a sportovních hřišť.

Fotogalerie