Rozhovor s Ivanem Černovským

07. 10. 2014 22:37

Nejmladší na kandidátní listině je osmaadvacetiletý Ivan Černovský. Ivan pracuje jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadu v Kolíně. Je absolvent FF UK a FF UPa a ani snad nemusíme zdůrazňovat, že je také nestraník.

 

 

Přečtěte si, co si myslí o Nymburce a co by chtěl jako zastupitel vykonat.

Proč kandidujete do zastupitelstva?

V současném zastupitelstvu jsem bohužel jen v minimální míře viděl snahu otevřeně a konstruktivně diskutovat o aktuálních problémech, natož o dlouhodobých záměrech a vizích města. Řekl bych, že jednání nymburského zastupitelstva jsou pověstná svým krátkým trváním. Mohlo by se zdát, že žijeme ve městě bez problémů. Já si však myslím, že tomu tak není. Chtěl bych tedy aktivně přispět k tomu, aby se zastupitelstvo stalo místem pro širší diskuzi o potřebách občanů a rozvoji města. Za neméně důležité považuji následně navrhovat reálná řešení odpovídající všem možnostem obce.

Co pro Vás město Nymburk znamená?

Město, ve kterém žiji po většinu svého života se svou rodinou. Místo kam se rád vracím a kde chci v budoucnosti spokojeně žít se svými blízkými.

Čeho si v Nymburce vážíte, co se Vám líbí, na co jste hrdý?

Vážím si mnoha místních odvážných občanů a iniciativ, kteří jsou aktivní ve prospěch města. Líbí se mi nymburská zákoutí s neopakovatelnou atmosférou. Nejvíce jsem hrdý na nymburské osobnosti, které dělají městu dobré jméno.

Co Vám v Nymburce vadí, překáží, co Vás ve městě trápí?

Vadí mi časté odvolávání se na nedostatek finančních prostředků v případech, kdy se věci dají řešit systémovými opatřeními. Věřím, že věcí, které se dají ve městě napravit s minimálními finančními náklady je celá řada.

Co jako zastupitel hodláte pro Nymburk a Nymburáky vykonat?

Jak již jsem naznačil, za důležité považuji o důležitých věcech otevřeně mluvit, a to ideálně na základě dobře připravených veřejně dostupných podkladů. V tomto ohledu si dovolím zmínit jednu konkrétní věc, v současné době nikde nejsou jasně dané postupy pro žádosti o příspěvek z rozpočtu města. Obecně bych se chtěl také zaměřit na větší dostupnost informací o fungování města a městského úřadu.

Děkujeme za rozhovor.